Disciplinární komise

Předseda

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost

 

Členové

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D., KID

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., KTŘD

Ing. Jakub Zajíc, student doktorského studia, TMDT

Ing. Barbora Antonová, studentka doktorského studia, KDMML

Lukáš Ferina, student navazujícího studia, KTŘD

 
Funkční období komise od 2. 12. 2015