Akademický senát

Aktuální složení

Komora akademických pracovníků Komora studentů
Ing. Dušan Čermák, Ph.D. Ing. Barbora Antonová
Ing. Monika Eisenhammerová, Ph.D. Ing. Lukáš Haupt
Ing. Roman Hruška, Ph.D. Ing. Tomáš Kučera
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Ing. Bc. Petr Novák, BBA
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. (P) Ing. Petr Vnenk (M)
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. (M)
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. Vysvětlivky:
Ing. Jiří Nožička, Ph.D. tučně - předsednictvo
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (P) - předseda
Ing. David Šourek, Ph.D. (M) - místopředseda

Akce

Datum Název Pozvánka Podklady Zápis
10.05.2017 15. zasedání AS DFJP
03.05.2017 Shromáždění Akademické obce DFJP - -
12.04.2017 14. zasedání AS DFJP
08.02.2017 13. zasedání AS DFJP
19.12.2016 4. mimořádné zasedání AS DFJP -
30.11.2016 12. zasedání AS DFJP
18.-20.11.2014 Volby do AS DFJP - -

Odkazy

  • Volební řád AS DFJP (bude doplněn)
  • Jednací řád AS DFJP (bude doplněn)

Zápisy ze zasedání AS DFJP, které se uskutečnily před 30. listopadem 2016, jsou zveřejněny pouze na vnitřních webových stránkách, nebo jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu děkana DFJP.