Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera
Nádražní 547
(vchod z ulice Pražského, 1. patro)
560 02 Česká Třebová
 
vedoucí dislokovaného pracoviště, vedoucí Oddělení kolejových vozidel
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
E-mail: jaromir.zelenka@upce.cz
Tel.:
466 037 429