Výzkumné záměry

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravuje výzkumný záměr:

"Dítě a dětství v českých zemích v období od 16. do první poloviny 20. století"