Časopis American and British Studies Annual

 
annual logo

Logo copyright©Jan Blažíček
 
 

 
 
 
AMERICAN AND BRITISH STUDIES ANNUAL (ABSA) je odborný recenzovaný časopis založený v roce 2008 na Katedře anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V současné době vychází jako ročenka zaměřená na široké spektrum témat amerických a britských kulturních a literárních studií.
Cílem časopisu je vytvořit vědeckou a publikační základnu nejen v rámci České republiky, ale i mezinárodně. Časopis otiskuje dosud nepublikované odborné články v anglickém jazyce týkající se různých aspektů amerických a britských kulturních dějin, britské a americké literatury, výtvarného umění, hudby a dalších kulturních jevů a rovněž recenze nových knižních publikací v oboru.
 
Od roku 2010 je časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Od roku 2012 je časopis zařazen do databáze Scopus, ve které budou publikované příspěvky indexovány.
Od roku 2015 je časopis zařazen do seznamu ERIH Plus
 
Příspěvky, recenze a oznámení v souladu s pokyny pro odevzdávání příspěvků se přijímají v elektronické podobě na adrese  sarka.bubikova@upce.cz  vždy do 31. května.
 
Zaslané příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením, které zajišťují obvykle dva vyžádaní odborníci domácí i zahraniční.
 
 
Kontakt
Redakce ABSA
Fakulta Filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Studentská 84
532 10 Pardubice
e-mail: sarka.bubikova@upce.cz, olga.roebuck@upce.cz, ladislav.vit@upce.cz
 
 
 
Ediční rada
 
Šéfredaktor: Šárka Bubíková, University of Pardubice
Zástupci šéfredaktora: Ladislav Vít  &  Olga Roebuck, University of Pardubice

Členové:
Antonella Cagnolati, University of Foggia
Bernie Higgins, Charles University, Prague
Petr Chalupský, Charles University, Prague
Stanislav Kolář, University of Ostrava
Zofia Kolbuszewska, John Paul II Catholic University, Lublin
Bożena Kucała, Jagiellonian University, Krakow
Bohuslav Mánek, University of Hradec Králové
Lucie Podroužková, Masaryk University, Brno
Daniel Paul Sampey, University of Pardubice
 
ISSN: 1803-6058
Objednávky vyřizuje kosmas.cz