Rozvojové programy MŠMT

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012 C1 Kupka Tomáš, PhDr. 1-12/2012 PDF
Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblasti péče o kulturní dědictví. (Mezinárodní konference a publikace) C76 Kupka Tomáš, PhDr. 1-12/2012 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Krátkodobé praktické stáže studentů Fakulty restaurování CSM36 Machačková Lenka, Ing. 1-12/2011 PDF
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií - Fakulta restaurování 16/2/2011/FR Bayer Karol, Ing. 1-12/2011
Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie C46 Bayer Karol, Ing. 1-12/2011 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování 193/2007/FR Bayer Karol, Ing. 1-12/2007 PDF
Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků - FR 192/2007/FR Novotný Jiří, doc. akad. soch. 1-12/2007 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Příprava navazujícího Mgr. programu Výtvarná umění 323/2006 Benešová Lenka, Ing. 1-12/2006 PDF
Rozvoj programu Výtvarná umění modernizací a inovací přístrojového vybavení 337/2006 Benešová Lenka, Ing. 1-12/2006 PDF

Zdroj: IS UPa