Vedení fakulty

 

Děkan:

Ing. Karol Bayer
děkan

telefon 466 036 591
e-mail
karol.bayer@upce.cz

 

Proděkani:

PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou 
činnost a rozvoj
telefon 466 036 589
e-mail
tomas.kupka@upce.cz

Mgr. Radomír Slovik
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 
telefon 466 036 605
e-mail
radomir.slovik@upce.cz

 

Tajemník fakulty:

Ing. Markéta Prokešová
telefon 466 036 588
e-mail
marketa.prokesova@upce.cz