Z Korčuly, Václav Špála (2009)

 

Z KORČULY

 1/3 bakalářská práce 2009

Restaurovala: Danica Čulenová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká
Konzultanti: Ing. Alena Hurtová, PhMr. Bronislava Bacílková

Z Korčuly

- Václav Špála, 1923, 62,7 x 47,6 cm, malba akvarelem na ručním papíru s filigránem, zadavatel: Východočeská galerie v Pardubicích

  

Stav před restaurováním

  

Odstraňování klihových pásek                                                Filigrán

  

Detail před restaurováním                                                       Detail po retuši

  

Detail doplňku z probarvené papíroviny                                 Adjustace díla

Stav po restaurování