socha anděla posledního soudu z Pomezí

 
Umístění:  Brána farního hřbitova v Pomezí u Poličky
Datace: 1870
Autor: Alois Haberhauer
Materiál: Jemnozrnný křemenný pískovec, tzv. maletínský
Realizace: 2006 – 2007

Restauroval: Martin Kulhánek

Popis restaurátorského zásahu:Socha byla transferována z brány do atelieru FR Litomyšl. Před zahájením prací byl proveden komplexní přírodovědný a umělecko historický průzkum na jehož základě byly stanoveny parametry samotného zásahu. Ten zahrnoval očištění povrchu sochy od prachových depozitu a biologického osídlení řasami, konsolidaci narušených partií sochy a poté dočištění tmavých silikátových vrstev pojících nečistoty na povrchu kamene. Vzhledem k velkému množství dochovaných souvrství fragmentů barevných úprav bylo přikročeno k jejich fixáži zažehlením. Po dokončení konzervace originálu následovalo doplnění chybějících tvarů. Jednalo se především o spodní část drapérie a chybějící pravou ruku. Ta byla vytvořena ze stejného materiálu jako originál. Kompozice byla dotvořena doplněním atributu sochy: polnice vytvořené ze zlaceného měděného plechu. Po provedení dílčích barevných retuší byla socha spolu se svým protějškem vrácena na své původní místo na bráně farního hřbitova v Pomezí u Poličky