Tisková zpráva číslo 1

           
 
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013 organizuje oslavy 20 let výuky restaurování v Litomyšli. K tomuto výročí připravuje řadu akcí. Své umělecké aktivity představí řadou výstav v Litomyšli, Pardubicích, Brně a Praze, na konferenci s mezinárodní účastí bude prezentovat svoji odbornou úroveň. Součástí bude také setkání absolventů školy, publikace almanachu, reprezentativní publikace o Fakultě restaurování a další doprovodné akce.
 
Přehled akcí – výstavy
 
5. březen – 28. duben 2013, Dům U Jonáše, Pardubice
FAKULTA RESTAUROVÁNÍ Univerzity Pardubice.
20 let výuky restaurování v Litomyšli
Prezentace prací studentů a aktivit školy za 20 let výuky restaurování
 
27. duben – 2. červen 2013, Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů
VŮLE A MYŠLENKA ANEB JEN TOLIK STAČÍ KE KROKU DO NEZNÁMA, K CÍLI JASNÉMU
Volná tvorba pedagogů výtvarné přípravy, kteří se ve dvacetileté historii podíleli na výuce
 
2. květen – 8. červen 2013, prostory zámeckého pivovaru v Litomyšli
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
Prezentace prací studentů a aktivit školy za 20 let výuky restaurování
 
13. květen – 30. září 2013, Červená věž, areál FR v Litomyšli
LITOMYŠL Z BLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE
Prezentace Katedry chemické technologie a fotografií z elektronového mikroskopu
 
22. červen – 30. září, Portmoneum – Museum Josefa Váchala, vernisáž 22. června 2013
VOLNÁ TVORBA STUDENTŮ RESTAUROVÁNÍ
Ke dvaceti letům výuky restaurování v Litomyšli a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala
 
Stálá expozice, vestibul hlavní budovy FR, Jiráskova 3, Litomyšl
PREZENTACE RESTAURÁTORSKÝCH A STUDENTSKÝCH PRACÍ
 
Přehled akcí – odborná setkání 
 
23. – 24. květen 2013, Konferenční centrum, Zámek Litomyšl
INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Mezinárodní konference projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu
 
Stručná historie školy
Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Škola byla formálně založena 22. dubna 1993, první přijímací pohovory se konaly v září a vyučovat se začalo 1. října téhož roku. Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl a v akademickém roce 2000-2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu. V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity. V roce 2007 Fakulta restaurování získala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, který byl zahájen v akademickém roce 2008-2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví. 
 
Východočeská galerie Pardubice, Dům U Jonáše
FAKULTA RESTAUROVÁNÍ Univerzity Pardubice. 20 let výuky restaurování v Litomyšli.
5. březen – 28. duben 2013, Autoři výstavy: Kolektiv akademických pracovníků Fakulty restaurování
 
Výstava prezentuje Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, její krátkou historii i přehled současného dění na fakultě. Koná se u příležitosti 20. výročí výuky oboru restaurování v Litomyšli. Výstava si klade za cíl představit a přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Jedním ze záměrů je také poukázat na oborovou interdisciplinaritu a aktivity fakulty jak na poli vzdělávacím, tak i restaurátorském a vědecko-výzkumném.
 
Doprovodné akce výstavy
Workshop – Technika sgrafita (19. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
Studentky Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita budou na cvičných panelech demonstrovat tvorbu sgrafita. Tuto zdobní techniku, typickou pro období renesance, si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet. 
 
Workshop – Techniky zlacení na papíře (21. března 2013 od 10:00 do 16:00 hodin)
Tento kurz návštěvníkům Východočeské galerie v Pardubicích umožní vyzkoušet si techniky zlacení na papíře. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a širokou veřejnost. Lektorky kurzu Mgr. et BcA. Petra Janská a Mgr. art. Veronika Kopecká.
Workshop – Výroba škrobových papírů a jednoduchých knižních vazeb (11. dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
V rámci daného workshopu bude návštěvníkům předvedena jedna z tradičních technik zušlechťování papíru pomocí pšeničného škrobového mazu. Účastníci budou mít vedle výroby vlastního škrobového papíru možnost svázat si i jednoduchou knižní vazbu.
 
Přednáška – Restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře (9. dubna 2013 od 14:00 hodin)
Na příkladu restaurování mimořádně hodnotného objektu kamenné kašny v Kutné Hoře představí Mgr. art. Jakub Ďoubal ve své přednášce celý proces restaurování od průzkumů objektu, přes stanovení restaurátorského záměru až po vlastní realizaci.
 
 
PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, tel. 466 036 589; tomas.kupka@upce.cz