Ing. Jiří Váňa, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7745
e-mail: Jiri.Vana@upce.cz
Narozen roku 1983 v Kolíně, ženatý
 
 
PROFESNÍ PROFIL
2013-2015 Postdoktorské studium – Univerzita Karlova, prof. Jana Roithová
2012-2013 Postdoktorské studium – Univerzita Pardubice, doc. Jiří Hanusek
2008-2012 Doktorské studium - Univerzita Pardubice, Ústav organické chemie a technologie, Disertační práce - Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from bromolactones, školitel prof. Miloš Sedlák. Během studia strávil 3 měsíce u prof. Andyho Lawse na University of Huddersfield ve Velké Británii. Disertační práce byla roku 2012 oceněna cenou společnosti Siemens
2003-2008 Magisterské studium – Univerzita Pardubice, Ústav organické chemie a technologie, Diplomová práce - Preparation and study of transformation reaction of substituted N-aryl-S-2-oxotetrahydrofuran-3-yl isothiouronium salts, školitel prof. Miloš Sedlák
Mezi oblasti zájmu patří studium reakčních mechanismů pomocí různých metod s důrazem na hmotnostní spektrometrii a dále použití získaných poznatků pro návrhy nových chemických reakcí.
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Vyučuje semináře předmětu Základy Organické chemie, Organická chemie I pro studenty oboru Klinická biologie a chemie, dále pak předměty Laboratoř z organické chemie I.
 
 
VYBRANÉ PUBLIKACE
1. Jiří Váňa, Jana Roithová, Martin Kotora, Pavel Beran, Lubomír Rulíšek, Pavel Kočovský, Croat. Chem. Acta, 2014, 87 (4) 349-356.
2. Hanzlová Eva, Jiří Váňa, Cristopher J. Schaffer, Jana Roithová, Tomáš Martinů, Org. Lett., 2014, 16, 5482-5485.
3. Jiří Váňa, Jiří Hanusek, Aleš Růžička, Miloš Sedlák, Acta Cryst., 2014, C70, 833.
4. Jiří Váňa, Miloš Sedlák, Richard Kammel, Jana Roithová, Anton Škríba, Juraj Jašík, Jiří Hanusek, J. Org. Chem., 2013, 78 (9) 4456-4462.
5. Jiří Váňa, Illia Panov, Milan Erben, Miloš Sedlák, Jiří Hanusek, Tetrahedron Letters, 2013, 54, 3533-3537.
6. Anton Škríba, Štěpánka Janková, Jiří Váňa, Petr Barták, Petr Bednář, Petr Fryčák, Lukáš Kučera, Ondřej Kurka, Karel Lemr, Pavla Macíková, Eva Marková, Petra Nováková, Barbora Papoušková, Jana Skopalová, Hana Švecová, Jana Roithová, Int. J. Mass Spectrom., 2013, 337, 18-23.
7. Jiří Váňa, Miloš Sedlák, Jiří Hanusek, Int. J. Chem. Kinet., 2013, 45, 4, 248-255.
8. Jiří Váňa, Miloš Sedlák, Zdeňka Padělková, Jiří Hanusek, Tetrahedron, 2012, 68, 47, 9808-9817.
9. Jana Roithová, Štěpánka Janková, Lucie Jašíková, Jiří Váňa and Simona Hybelbauerová, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8378 –8382.
10. Jiří Váňa, Miloš Sedlák, Jiří Hanusek, J. Org. Chem., 2010, 75, 3729-3736.
11. Jiří Váňa, Jiří Hanusek, Aleš Růžička, Miloš Sedlák, J. Heterocyclic Chem., 46, 635-639, 2009.