doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7099 (7019)

e-mail: Filip.Bures@upce.cz 

Narozen 14. 3. 1979 v Popradu, ženatý, synové Vojtěch a Matyáš.

 

 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvoval Univerzitu Pardubice v roce 2002, poté nastoupil na doktorské studium, které na podzim roku 2005 ukončil obhájením doktorské práce na téma: „Studium syntetických postupů vedoucích k chirálním derivátům 2‑fenylimidazolu“. Po úspěšném absolvování habilitačního řízení („Imidazol jako základní strukturní motiv v materiálech s užitnými vlastnostmi“) na Fakultě chemicko‑technologické nastoupil v roce 2010 na Ústav organické chemie a technologie jako docent. Během studia absolvoval měsíční stáž na University of Szeged (Maďarsko), měsíční stáž na Komenského Univerzitě v Bratislavě, tříměsíční stáž na Ludwig Maximilians Universität, Mnichov (Německo) pod vedením Profesora P. Knochla) a čtrnáctiměsíční postdoktorskou stáž na ETH Curych (Švýcarsko) pod vedením Profesora F. Diedericha.
V současnosti se zabývá designem, syntézou a vlastnostmi organických materiálů (charge-transfer chromoforů) s nelineárně optickými vlastnostmi a rovněž chirálními ligandy a jejich aplikací v asymetrických reakcích. Je autorem 27 vědeckých publikací, h-index 7. Člen České chemické společnosti.

 

 

PEDAGOGICKÝ PROFIL

Vyučuje semináře předmětu Organická chemie I a II pro studenty oboru Technická chemie a Klinická biologie a chemie, dále pak předmět Laboratoř z organické chemie I a II a podílí se na výuce Laboratorních cvičení z fyzikálních metod v organické chemii. V navazujícím magisterském programu přednáší a vede semináře předmětu Organokovy v organické syntéze.
 
VYBRANÉ PUBLIKACE
Duplais Ch., Bureš F., Sapountzis I., Korn T. J., Cahiez G., Knochel P.: Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 22, 2968. An Efficient Synthesis od Diaryl Ketones by Iron Catalyzed Arylation of Aroyl Cyanides. 

Bureš F., Kulhánek J.: Tetrahedron:Asymmetry 2005, 16, 1347. Chiral iIidazole Derivatives Synthesis from Enantiopure N-Protected a-Amino Acids. 

Bureš F., Szotkowski T., Kulhánek J., Pytela O., Ludwig M., Holčapek M.: Tetrahedron:Asymmetry 2006, 17, 900. Novel Nitrogen Ligands Based on Imidazole Derivatives and Their Application in Asymmetric Catalysis.

Bureš F., Schweizer W. B., May J. C., Boudon C., Gisselbrecht J.-P., Gross M., Biaggio I., Diederich F.: Chem. Eur. J. 2007, 13, 5378. Property Tuning in Charge-Transfer Chromophores by Systematic Modulation of the Spacer between Donor and Acceptor.

May J. C., Biaggio I., Bureš F., Diederich F.: Appl. Phys. Lett. 2007, 90, 251106. Extended Conjugation and Donor-Acceptor Substitution to Improve the Third-order Optical Nonlinearity of Small Molecules.

Bureš F., Schweizer W. B., Boudon C., Gisselbrecht J.-P., Gross M., Diederich F.: Eur. J. Org. Chem. 2008, 994. New Push-pull Chromophores featuring TCAQ (11,11,12,12-Tetracyano-9,10-anthraquinodimethane) and Other Dicyanovinyl Acceptors.

Kulhánek J., Bureš F., Šimon P., Schweizer W. B.: Tetrahedron:Asymmetry 2008, 19, 2462. Utilizing Terpene Derivatives in the Synthesis of Annulated Terpene-Imidazoles with Application in the Nitroaldol Reaction.

Kulhánek J., Bureš F., Ludwig M.: Beilstein J. Org. Chem. 2009, 5, No. 11. Convenient Methods for Preparing p-Conjugated Linkers as Building Blocks for Modular Chemistry.

Bureš F., Pytela O., Diederich F.: J. Phys. Org. Chem. 2009, 22, 155. Solvent Effects on Electronic Absorption Spectra of Donor-Substituted 11,11,12,12‑Tetracyano-9,10-anthraquinodimethanes (TCAQs).

Bureš F., Kulhánek J., Růžička A.: Tetrahedron Lett. 2009, 50, 3042. Probing Electronic and Regioisomeric Control in an Asymmetric Henry Reaction Catalyzed by Camphor-Imidazoline Ligands.

Kulhánek J., Bureš F., Pytela O., Mikysek T., Ludvík J., Růžička A.: Dyes Pigm. 2010, 85, 57. Push-Pull Molecules with a Systematically Extended p‑Conjugated System featuring 4,5-Dicyanoimidazole.

Bureš F., Kulhánek J., Mikysek T., Ludvík J., Lokaj J.: Tetrahedron Lett. 2010, 51, 2055. Branched Charge-transfer Chromophores featuring a 4,5‑Dicyanonimidazole Unit.

 

DALŠÍ AKTIVITY

Člen České společnosti chemické.