VĚDA A VÝZKUM

VĚDECKOVÝZKUMNÁ CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU                                               
 
Vědeckovýzkumná práce ústavu se rovněž vyvíjí v souladu s vývojovými trendy v organické chemii a technologii, která představuje jednu z nejvýznamnějších součástí chemie čisté i aplikované jako celku. Dnes je na Ústavu řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních. Jsou studovány vlastnosti těchto sloučenin, reakční mechanismy jejich vzniku i dalších reakcí, je testována vhodnost chirálních látek pro enantioselektivní katalýzu. Realizují se i další výzkumné programy zaměřené například na studium struktury koordinačních sloučenin, chování tautomerních systémů, na studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv. Technologický výzkum je zaměřen na malotonážní organické speciality a to na organická barviva, léčiva a fotochemii. Oddělení technologie organických látek je centrem základního výzkumu a vývoje nových barviv jak pro textilní, tak i pro ostatní účely.
 
 
ODDĚLENÍ ÚSTAVU                                                                                                  
 
Oddělení mechanismů organických reakcí
Oddělení organických materiálů
Oddělení organické technologie
 
 
PUBLIKACE V MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH ČASOPISECH                                
 
2016     2015
2014     2013     2012     2011     2010
2009     2008     2007     2006     2005
2004     2003     2002     2001     2000
1999     1998     1997     1996     1995
 
 
 
DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                               
 
 
 
DIPLOMOVÉ PRÁCE                                                                                                
 
 
 
 
KNIHY, SKRIPTA, SBORNÍKY                                                                                 
 
 
 
GRANTY                                                                                                                   
 
 
 
KONFERENCE                                                                                                          
 

Uspořádané konference (od roku 1994):

VIth International Conference on Correlation Analysis in Chemistry (VIth CAIC)
   5. - 9. 9. 1994, Praha, Česká republika.

XXI. Konference organických chemiků (Opočno 1996)
   24. - 27. 6. 1996, Opočno, Česká republika.

XXIII. Konference organických chemiků (Litomyšl 1998)
   7. - 10. 9. 1998, Litomyšl, Česká republika.

XXV. Konference organických chemiků (Kutná Hora 2001)
   14. - 17. 5. 2001, Kutná Hora, Česká republika.

XXVII. Konference organických chemiků (Pardubice 2004)
   14. - 17. 6. 2004, Pardubice, Česká republika.

 

 
 
SPOLUPRÁCE                                                                                                           
 
Czestochowa University of Technology, Polsko
- podepsána Erasmus smlouva na výměnu studentů i učitelů
     informace doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. popř. Ing. Jana Balcarová (tel. 466 036 350, Jana.Balcarova@upce.cz)
- prof. Iwan Kityk - dne 11.3.2011 návštěva na UPa a přednáška v rámci Projektu TEAM CMV
     pozvánka
     abstrakt