SPEKTRUM - ZÁŘIVÉ AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI

 

PERLIČKY                                                                                           

Ne všechny studentské omyly a pády jsou tragické. Ochutnejte humorné chuťovky z pedagogického procesu! Perličky
A tady najdete historické perličky zaznamenávané v letech 1999 - 2008: Perličky KOCh
 
 

CHEMICKÝ ZPĚVNÍK

Sníváte sen, baňky v něm chemický? Váš děda bejval chemik? Chcete být ročníku král? Balady trpké i tragické, písně veselé i rozverné a hlavně notnou dávku autobiografie z pera Břéti Brože a jeho skromných spoluautorů najdete v našem novém Chemickém zpěvníku. Většina songů již úspěšně prošla veřejnou produkcí!
 
 
 

PROGRAMOVÉ BALÍKY

OPstat - program pro matematicko-statistické výpočty
OPchem - program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností

 

 

UČEBNÍ TEXTY

Laboratoř katalýzy
4-Aminotoluen - pro předměty C909 a C039
Asymetrická aldolizace - pro předměty C909 a C039
Azokopulace - pro předměty C009 a C015
Dehalogenace - příprava 2-methylacetanilidu - pro předměty C039 a C909
Enantioselektivní katalytická hydrogenace - pro předměty C909 a C039
Hydrolýza derivátů triazenu - pro předmět C917
N-protekce a deprotekce fenylalaninu - pro předměty C917, C909 a C039
Spektrální stanovení disociační konstanty 3-nitrofenolu - pro předměty C015 a C917
Stanovení termodynamických parametrů cyklizační reakce - pro předmět C917
Návody jsou určeny pro studenty "Laboratoře katalýzy", která byla financována z projektu FRVŠ 25/2013. Návody jsou uplatňovány v rámci uvedených předmětů: C909 Laboratoř organické syntézy, C039 Laboratoř organické syntézy a charakterizace, C009 Laboratoř z organické chemie I, C015 Laboratoř z fyzikální chemie I a C917 Laboratoř z fyzikálních metod v organické chemii.
 
Organická technologie

Fyzikální transformace

Chemické reaktory

Fotochemické reakce a reaktory - část 1., část 2., část 3., část 4.

Katalýza v organické technologii

Uhlíkaté suroviny a jejich zpracování

Hydrogenace a dehydrogenace

Oxidace

Syntézy vycházející z oxidu uhelnatého a uhličitého

Alkylace, izomerizace, oligomerace, hydratace

Halogenace a dehydrohalogenace

Nitrace, sulfonace, kopulace

Chirální katalýza

Výroby založené na nukleofilní substituci

C570 Výroba farmaceutických substancí:

Fyzikální transformace (full text)

Fyzikální transformace (přednáška)

 

 

Organická chemie
Organická chemie I a Organická chemie II - učební texty původně určené pro posluchače kombinovaného studia programu Speciální chemicko-biologické obory; vhodné i pro studenty ostatních programů
Nezbytné základní znalosti pro úspěšné složení zkoušky z předmětu organická chemie.
  
 
Experimentální metody strukturálního výzkumu
Spektra_butanolů
 
Organická barviva

Kap. 1 Klasifikace a základní vlastnosti barviv

Kap. 2 Vztah mezi strukturou barviva a barevnosti

Kap. 3 Nitro- a nitrosobarviva

Kap. 4 Polyenová a polymethinová barviva - část 1., část 2.

Kap. 5 Sirná barviva

Kap. 6 a Kap. 7 Di- a triarylmethinová barviva a jejich dusíkatá analoga, kationaktivní barviva s lokalizovaným nábojem - část 1., část 2., část 3.

Kap. 8 Ftalocyaninová barviva a pigmenty

Kap. 9 Karbonylová barviva a pigmenty - část 1., část 2., část 3., část 4., část 5., část 6., část 7. 

Kap. 10 Azobarviva a azové pigmenty - část 1., část 2., část 3., část 4., část 5., část 6., část 7., část 8., část 9.

Kap. 11 Reaktivní barviva

Kap. 12 Organické pigmenty

Kap. 13 Barviva na potraviny

Kap. 14 Barviva pro fotografii záznamové média, konverze sluneční energie, barviva pro laserové tiskárny - část 1., část 2.

Kap. 15 Fluorescenční reaktivní barviva

Kap. 16 Barviva jako léčiva

Kap. 17 Barviva v molekulární biologii

Kap. 18 Opticky zjasňující prostředky

 

 
Laboratoř organické syntézy
skriptum
 
Organokovy v organické syntéze
Organokovy 1
Organokovy 2
Tabulka elektronových příspěvků

 

 

PŘEDNÁŠKY

Úvod do stereochemie

 

 

 

STARŠÍ ZPRÁVY                                                                                                       

 

4. 12. 2012

Výsledky testu z předmětu C511 Základy organické syntézy.

7. 5. 2012

Víte, co je b-methylacemarát? (Perličky 2012)

7. 5. 2012

Pozvánka na kongres Natural Anticancer Drugs do Olomouce.

17. 2. 2012

Aktualizované Perličky aneb "Co přírodu nenapadlo". (Perličky 2012)

8. 2. 2012

Doc. Filip Bureš je nositelem ocenění vydavatelství Georg Thieme Verlag Stuttgart - New York The Thieme Journal Award 2012.

1. 2. 2012

Další nové perličky ze zkouškového období (Perličky 2012).

20. 1. 2012

Byl přidán sylabus předmětu C008 Organická chemie I (najdete v sekci Informace pro studenty).

18. 1. 2012

Byl aktualizován seznam disertačních prací a seznam diplomových prací oborů organická chemie (najdete v sekci Věda a výzkum).

16. 1. 2012

První letošní perlička aneb O geometrické izomerii (Perličky 2012).

6. 12. 2011

Výsledky prvního testu z předmětu C511 Základy organické syntézy.

25. 11. 2011

Nabídka témat pro bakalářské práce studentů 3. ročníku studijních programů Chemie a technická chemie a Farmakochemie a medicinální materiály.

16. 11. 2011

Nová perlička aneb "O těkavém elektronu." (Perličky 2011)

16. 9. 2011

Maličko perliček z konce zkouškového Perličky 2011.

26. 8. 2011

Studenti předmětu Vědecká komunikace naleznou informace a pokyny k předmětu nově na webové adrese http://pytela.upce.cz/vedkom/organizace/.

Tento link je dále umístěn na této stránce dole, v záložce Informace pro studenty a v osobní stránce vedoucího předmětu (viz. záložka Zaměstnanci).

25. 8. 2011

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SOFTWAREOVÝCH BALÍKŮ OPstat a OPchem!

Původní webová adresa stránek OPgm na serveru webak.upce.cz je nefunkční, server byl odpojen. Nově můžete Vaše oblíbené produkty OPstat a OPchem nalézt na nové adrese http://pytela.upce.cz/OPgm.

1. 6. 2010

Opět po roce na Den dětí najdete nové "hrátky" v našem příležitostném občasníku - Perličky 2011.

 23. 4. 2011
 6. 4. 2011
 5. 4. 2011
 5. 1. 2011
 Do sekce Informace pro studenty byly přidány sylabus předmětu C324 Registrace léčiv a patentová ochrana a informace k tomuto předmětu.  

1. 12. 2010

Témata bakalářských prací vypsaná ústavem pro akademický rok 2010/2011.

14. 9. 2010

Do sekce Věda a výzkum byl přídán  seznam publikací v mezinárodních odborných časopisech za rok 2009.

3. 9. 2010

Aktualizována osobní stránka doc. Ing. Filipa Bureše, Ph.D.

2. 9. 2010

Studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu Farmakochemie a medicinální materiály ústav doporučuje povinně volitelný předmět C320 Základy farmakokinetiky

1. 6. 2010

Střípky geniality z poslední písemky z OCh I - Perličky 2010.

14. 4. 2010

Aktualizována osobní stránka doc. Ing. Jiřího Kulhánka, Ph.D.

4. 2. 2010

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc.

 20. 11. 2009

Oddělení technologie organických látek nabízí studentům možnost vypracování bakalářských, diplomových ev. doktorských prací.

13. 11. 2009

Vypsaná témata bakalářských prací na ÚOChT v akademickém roce 2009/2010.

11. 11. 2009

Písemná práce z předmětu C620 Organická chemie II se bude psát v rámci přednášek, v úterý 24. 11. 2009 v 8:30 hod. v posluchárně C2. Svá místa zaujměte nejpozději v 8:20 hod.

8. 10. 2009

Vyvěšen sylabus předmětu Bioorganická chemie.

7. 10. 2009

Přidán seznam publikací vydaných v letech 2007 a 2008.

5. 10. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Oldřicha Pytely, DrSc.

18. 6. 2009

Přidány nové Perličky.

16+18. 6. 2009

Do sekce Věda a výzkum byly přidány: seznamy disertačních a diplomových prací oboru Organická chemie, seznamy publikací za roky 1995 - 2006, seznam udělených grantů a seznam knih, skript a sborníků.

29. 5. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Vladimíra Macháčka, DrSc. (přidány vybrané publikace).

12. 5. 2009

Aktualizována osobní stránka prof. Ing. Miloše Sedláka, DrSc.

4. 5. 2009

V sekci Zaměstnanci byla aktualizována telefonní čísla a čísla dveří pracoven.

30. 4. 2009

Vážení přátelé, kolegové, studenti,

počátkem dubna tohoto roku jsme naše pracoviště přestěhovali z budovy na nám. Čs legií 565 do nových prostor fakulty chemicko-technologické v Pardubicích na Stavařově, Studentská 573 (kampus, mapa Pardubic s kampusem). Najdete nás v budově HC v pavilonu F.

Ve 2. nadzemním podlaží najdete posluchačskou laboratoř organické chemie (č. dveří 02011).

Ve 4. NP sídlí oddělení mechanismů organických reakcí (Ing. Drabina, pí. Frydrychová, doc. Hanusek, prof. Macháček, Ing. Svobodová, doc. Šimůnek).

V 5. NP je pracovna vedoucího ústavu (prof. Sedlák), sekretariát (pí. Pochobradská) a sídlí zde oddělení enantioselektivních syntéz (Ing. Bureš, doc. Kulhánek, prof. Ludwig, Ing. Pařík, prof. Pytela, pí. Sebránková).

14. 1. 2009
Přidán učební text Organokovy 2 k předmětu C116 Organokovy v organické syntéze.
6. 1. 2009
Přidána osobní stránka Ing. Aleše Imramovského, Ph.D.
28. 10. 2008
Přidány historické Perličky z let 1999 - 2008. Perličky KOCH
26. 10. 2008
A jsou tu opět Perličky z pedagogického procesu, takto poprvé na stránkách ÚOCHT. Regulérně najdete Perličky v položce Spektrum. Perličky 2008
30. 9. 2008
Zápis ze schůze ústavu konané 25. 9. 2008
17. 9. 2008
Omlouváme se, tato webová prezentace Ústavu organické chemie a technologie je ve výstavbě. Informace budou postupně přibývat, ev. navštivte staré stránky obou rodičů ústavu, KOCh a KTOL.
27. 6. 2008
Fotografie z prohlídky stavby nového areálu FChT
2. 10. 2008
Pozvánka na přednášku Dr. Jean-Claude Chambrona Supramolecular Induction of Chirality konanou 10. 10. 2008.
Pozvánka na přednášku Dr. Matthiase Junkerse Microreactor Technology konanou 22. 10. 2008.