Přednáška prof. Kityka (11. 3. 2011)


doc. Bureš a prof. Kityk
doc. Bureš a prof. Kityk:
doc. Bureš zahajuje přednášku
doc. Bureš zahajuje přednášku:


prof. Kityk přednáší
prof. Kityk přednáší:
prof. Kityk přednáší
prof. Kityk přednáší:


posluchači v auditoriu
posluchači v auditoriu:
prof. Kityk
prof. Kityk :