Seminář diplomové práce

Kolektivní diskuze a konzultace problémů řešení diplomové práce s vedoucími těchto prací, prezentace dílčích výsledků řešení a jejich diskuze.