Bezpečnostní inženýrství 1

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chemii, chemické inženýrství, teorii výbuchu a procesní inženýrství.
 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, technikami a nosnými myšlenkami prevence ztrát v průmyslu. Zabývá se problematikou techniky hodnocení rizika, základními koncepty analýzy rizika, hodnocení následků průmyslových havárií a v neposlední míře zvyšováním bezpečnosti chemických provozů.