Témata ak. rok 2016/2017

Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Fotokatalytická degradace organického znečištění

Studium degradace vybraného org. znečištění pomocí UV záření a katalýzy TiO2. Vliv zdroje záření, geometrie a dalších parametrů.

Bc. Jarmila Češková

 

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití elektromembránových procesů při zpracování odpadních vod z moření ocelí

Rešerše literatury vztahující se k dané problematice, experimentální ověření možných postupů, diskuze výsledků, specifika komplexního návrhu technologie

Bc. Jiří Charamza