Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na tyto oblasti:

Chemické zpracování dřeva se zaměřením na technologii buničin

 • sulfátové a alkalické diskontinuální várky 

 • využití sulfitových výluhů 

 • chemie celulózy a hemicelulóz

 • ultrafiltrace eluátů z výroby buničin

 • praní buničin

 • fotochemické bělení buničin

Papírenská technologie

 • mletí buničin

 • odvodňování

 • formace listu papíru

 • tvarované papírové výrobky

Zušlechťování papíru

 • tiskové vlastnosti papíru

 • reologie a vliv teploty na chování nátěrových past a lepících kompozic 

Papírenství a ochrana životního prostředí

 • recyklace

 • recirkulace technologických vod

 • zpracování sběrového papíru

Nauka o papíru

 • celulózová chemie

 • papírenská chemie

 • chemie tzv. mokré části papírenského stroje

 • povrchová chemie v papírenství

 • voda v papírenství

 • plniva v papírenství