Přístrojové a poloprovozní vybavení ODCP

 

Oddělení dřeva, celulózy a papíru nabízí:

  • Testování a určování vlastností vláknitých surovin jako je frakcionace vláknité suroviny, určení její délkové distribuce a hrubosti (coarsness) přístrojem KAJAANI FS-100, mikroskopický rozbor vláknitých a nevláknitých složek papíroviny apod.

KAJAANI FS-100

KAJAANI FS-100

  • Je možnost zde standardně testovat buničiny a zhodnotit jejich tzv. papírotvorné schopnosti.

  • Pevnostní, mechanické a optické vlastnosti papíru, lze měřit také, včetně určení strukturních a molekulárně-povrchových vlastností.

  • Patnáctilitrový laboratorní vařák a vsádkové varné zařízení s jednolitrovými bombičkami umožňuje provádět testování buničinových várek s různými varnými médii a zanáškami varných chemikálií.

laboratorní vařák

laboratorní vařák

  • Různé typy laboratorních rozvlákňovacích a mlecích zařízení jsou vhodným nástrojem k zajištění dostatečných informací o průběhu a charakteru mlecích procesů při mletí papírenských vláknin.

rozvlákňovač

rozvlákňovač buničiny a sběrového papíru

 

holandr

poloprovozní holandr

 

diskový mlýn

diskový mlýn

  • Na laboratorním papírenském a lepenkovém stroji je možné vyrobit vzorky papíru a lepenek. Zkušební archy papíru se připravují i na laboratorním listovači.

papírenský stroj

papírenský stroj

 

lepenkový stroj

lepenkový stroj

 

listovač

laboratorní listovač

  • Vlastníme přístroj MicroScanner na objektivní hodnocení formace papíru, charakteru a počtu nečistot v buničině a papíru.

MicroScanner

MicroScanner