Studenti doktorského studia Povrchové inženýrství

Školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

 

1.ročník

Ing. Zgoni Hedvika

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Téma disertace: Využití metody A4F-MALS pro studium molekulární struktury lakařských emulzních akrylátových kopolymerů

Školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta

 

Ing. Peter Boháčik

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Téma disertace: Polymerní pojiva na bázi strukturovaných kopolymerů

Školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, oddělení

 

Ing. Tomáš Halenkovič

školitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Téma disertace: Tenké chalkogenidové vrstvy.

 

Ing.Michaela Kadlecová

Téma disertace: Využití kapalinové chromatografie pro studium chemické a molekulární struktury vybraných lakařských pryskyřic

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

 

Ing. Kateřina Nechvílová

Téma dizertace: Studium nových vodivých materiálů pro organické povlaky

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

Ing. Martina Říhová

Téma disertace: Vaření a bělení natronové buničiny ze slámy řepky olejky

školitel: doc.Ing. František Potůček, CSc.

 

2.ročník

Ing. Nela Bendáková

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Téma disertace: Samočistící nátěr na dřevo na bázi usměrněného fotokatalytického efektu

Publikace:

Nela Bendáková, Søren Poulsen, The study of photochemical degradation of Acid orange II on different particles with various photoactive layers, Mezinárodní konference projektu partnerství pro chemii, Pardubice, 19.-20.9.2013, sborník str. 16-17, 978-80-7395-672-1

Nela Bendáková, Richard Milič, Jaroslava Kořínková, Oldřich Machalický, Studium fotochemického odbourávání Oranže II s použitím TiO2 a ZnO na inertních nosičích, Sanační technologie XVII, Třeboň 21.-23.5.2014, sborník str. 110-111, 978-80-86832-81-4

Nela Bendáková, Jaroslava Kořínková, Oldřich Machalický, Odbourávání průmyslových barviv v odpadních vodách pomocí fotochemické degradace s TiO2, 30. ročník konference vodárenská biologie 2014, Praha 5.-6.2.2014, sborník str. 192-194, 978-80-86832-78-4

 

Ing. Matěj Hájek

školitel: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Téma disertace: Vliv oxidů dusíku na lignocelulózové materiály

Publikace:

HÁJEK M., MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů, Studentská odborná konference Chemie je život 2013, FCh, VUT Brno, 6. 12. 2013, str. 262 – 266, ISBN 978-80-214-4823-0

HÁJEK M., MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., Vliv oxidů dusíku na lignocelulózové materiály, Sborník příspěvků Studentské vědecké konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, 6. 5. 2014. ISBN 978-80-7464-359-0

HÁJEK M., FILIPI M., KALENDOVÁ A., Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů, Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii. Ed. P. Teplý. Pardubice, 19.–20. 9. 2013 pp. 26–27, ISBN 978-80-7395-672-1

HÁJEK M., MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů, Proc. Wood, Pulp and Paper Conf. Bratislava (Slovak Rep.), March 12–13, 2014, pp. 322–327, ISBN 978-80-89597-16-1

HÁJEK M., MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., The structural and surface properties of cellulosic materials, Proceedings of 2nd International Conference on Chemical Technology. Mikulov, April 7 – 9, 2014, pp. P045-1 – P045-4. ISBN 978-80-86238-61-6

 

Ing. Kateřina Hájková

školitel: prof. Ing. František Potůček, CSc.

Téma disertace: Vytěsňovací praní natronové buničiny ze slámy řepky olejky 

Publikace:

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Soda Pulping of Rapeseed Straw. Cellulose Chemistry and Technology, 2014, 48(7–8), 683–691. ISSN 0576-9787.

Příspěvky ve sbornících:

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda Pulping of Rapeseed Straw. Sborník XVII. mezinárodní konference Papír a celulóza 2013. Velké Losiny 12.–14. 6. 2013. ISBN 978-80-263-0397-8.

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda Pulping of Rapeseed Straw. Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii. Ed. P. Teplý. Pardubice, 19.–20. 9. 2013, pp. 28–29. ISBN 978-80-7395-672-1.

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda Pulping of Rapeseed Straw. Sborník příspěvků Studentské odborné konference Chemie je život 2013. Ed. Petr Dzik, FCh, VUT Brno, 6. 12. 2013, pp. 267 – 272. ISBN 978-80-214-4823-0.

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda pulping of rapeseed straw.  Proc. Wood, Pulp and Paper Conf. Bratislava (Slovak Rep.), March 12–13, 2014, pp. 338–342. ISBN 978-80-89597-16-1.

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Influence of anthraquinone on soda pulping of rapeseed straw. Proc. Wood, Pulp and Paper Conf. Bratislava (Slovak Rep.), March 12–13, 2014, pp. 328–333. ISBN 978-80-89597-16-1.

HÁJKOVÁ, K., GURUNG, B., POTŮČEK, F. Soda cooking of rapeseed straw. Proceedings of 2nd International Conference on Chemical Technology. Mikulov, April 7–9, 2014, pp. P018-1–P018-5. ISBN 978-80-86238-61-6.

POTŮČEK, F., GURUNG, B., HÁJKOVÁ, K. Influence of anthraquinone on soda cooking of rapeseed straw. Proceedings of 2nd International Conference on Chemical Technology. Mikulov, April 7–9, 2014, pp. P017-1–P017-4. ISBN 978-80-86238-61-6.

HÁJKOVÁ, K., POTŮČEK, F. Alkaline Pulping of Rapeseed Straw. Sborník příspěvků Studentské vědecké konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, 6. 5. 2014. ISBN 978-80-7464-359-0.

 

Ing. Tereza Hájková

Téma disertace:  Vliv povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti vybraných částic pigmentů

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

Publikace:

Tereza Hájková, Andréa Kalendová, Synthesis and  investigation of the properties of tungstate based anticorrosion pigments in coatings, Anti-Corrosion Methods and Materials, přijato do tisku, ACMM-01-2014-1343.R2

 Tereza Hájková, Martina Hejdová, Andréa Kalendová, Anticorrosion properties of perovskite surface-modified with conducting polymers in alkyde coatings, Acta Metallurgica Slovaca,  Vol.20, pp. 217-277, 2014.

Příspěvky ve sbornících

Hájková T., Kalendová A.: Vodivé polymery a kompozitní pigmenty v nátěrových hmotách, VII. Konference Pigmenty a pojiva, 10.-11. listopad 2014, Kongres hotel Jezerka, Seč, Česká republika, sborník str.45-51, ISBN 978-80-260-7210-2.

Hájková T., Kalendová A.: Synthesis and examination of properties of tungstates and molybdate based anticorrosive pigments in paints, European Technical Coatings Congress 2014, Gürzenich Kolín nad Rýnem, Německo, 3.-5.9. 2014, Book of Abstracts, p.156.

Hájková T., Kalendová A., Examination of the properties of polymeric films containing TiO2 and CaTiO3 particles in dependence on pigment volume concentration and surface treatment with conductive polymers, 78 th Prague Meeting on macromolecules, Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-scale and Nano-scale Applications, Praha, Česká republika, 20 – 24. 7. 2014, str. 187, ISBN: 978-80-85009-80-4.

 

Ing. Martina Hejdová

školitel: doc.Ing. Eva Černošková, CSc.

Téma disertace: Studium vybraných vlastností a struktury objemových nekrystalických materiálů a tenkých filmů

Publikace:

Hejdová M., Černošková E., Kalendová A., Veselý D., Investigation of the anticorrosion properties in epoxy-ester resin based organic coatings materials, Anti-Corrosion Methods and Materials, předložena revize (ACMM-01-2014-1344.R1). Přijato do tisku, Jimp, IF= 0,414

Hájková T., Hejdová M., Kalendová A., Anticorrosion properties of perovskites surface-modified with conducting polymers in alkyde  coatings, Acta Metallurgica Slovaca, Vol.20, str. 217-227, 2014, ISSN: 13381156. Článek typu Jsc 

Hejdová M., Černošková E., Kalenda P., Properties of organic coatings, depending on the structure and the concentration of pigment,

   Transfer inovácií (internetový časopis), 27/2013, ISNN:1337-7094. Článek typu Jrec

Příspěvky ve sbornících

Hejdová M. Černošková E., Todorov R., Černošek Z., Holubová J.: Porovnání vlastností objemových vzorků a tenkých filmů chalkogenidových skel systému Ge-Se-Te, Česká a slovenská konference o skle, Žďár nad Sázavou, 5.-7.11. 2014, Sborník abstraktů, p.28, ISBN 978-80-7080-902-0

Hejdová M., Černošková E., Černošek Z., Holubová J., Todorov R.: Thin chalcogenide films –promising materials for optical storage, Ceitec Anual conference „Frontiers in material and life sciences, 21.-24.10. 2014, Brno, Czech republic, p.130, ISBN 978-80-210-7159-9

Hejdová M., Černošková E., Černošek Z., Holubová J., Todorov R.: Raman spektra and optical properties of Ge-Se-Te thin films, International days of materials science 2014 ReAdMAt, 16-17 th September 2014, Pardubice, Czech Republic, Book of Abstracts p.51, ISBN 978-80-7395-820-6

Hejdová M., Černošková E.,Todorov R., Černošek Z., Holubová J.: Characterization of selected bulk glasses and thin film of Ge-Se-Te system, 11th Conference on solid state chemistry SSC 2014, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, Book of Abstracts, p.137, ISBN 978-80-971648-0-5.

Hejdová M., Kalendová A., Černošková E.: Testování účinnosti antikorozních pigmentů jako náhrada za fosforečnan zinečnatý, VII. Konference Pigmenty a pojiva, 10.-11. listopad 2014, Kongres hotel Jezerka, Seč, Česká republika, sborník str.40-44 , ISBN 978-80-260-7210-2.

Hejdová M., Černošková E., Kalendová A., Todorov R., Využití fázové změny pro optický záznam informací-studium objemových vzorků a tenkých filmů skel systému Ge-Se-Te, 2. Internacional Conference on Chemical Technology, Mikulov, 7.-9.4. 2014, sborník abstrakt , ISBN 978-80-86238-61-6

 

Ing. Ivan Majer

Téma disertace: Ekologické inhibitory koroze kovů

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Petr Antoš, Dr., Ph.D.

 

Ing. Ondřej Mikala

školitel: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Téma disertace: Ovlivňování lignocelulózových materiálů na hypermolekulární úrovni a jejich hodnocení.

Publikace:

MIKALA O., GOJNÝ J., ČEŠEK B., MILICHOVSKÝ M., Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov, ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 56(2), str. 73–80, 2014, ISSN 1336−3824

GOJNÝ J., MIKALA O., ČEŠEK B., ČABALOVÁ I., Distribúcia dĺžky vlákien historických papierových dokumentov, ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 56(2), str. 55–61, 2014, ISSN 1336−3824

MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., GOJNÝ J., FILIPI M. Study of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging process of porous materials on cellulose and lignocellulose base. Studentská odborná konference Chemie je život 2013, Brno, 6. 12. 2013, str. 312–316, ISBN 978-80-214-4823-0

MIKALA O., GOJNÝ J., ČEŠEK B., MILICHOVSKÝ M., Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov, 55. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, Zvolen, 6. 5. 2014, ISBN 978-80-228-2568-9

MIKALA O., FILIPI M., MILICHOVSKÝ M. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi, Mezinárodní konference Papír a celulóza 2013, Velké Losiny, 12.–14. 6. 2013, ISBN 978-80-263-0397-8

MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., GOJNÝ J. Vliv atmostéry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi, Mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii, Pardubice, 19.–20. 9. 2013, str. 56–57, ISBN 978-80-7395-672-1

MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., GOJNÝ J., FILIPI M. Vliv atmostéry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. Mezinárodní konference Wood, Pulp & Paper 2014, Bratislava 12.–13.3. 2014, str. 334–337, ISBN 978-80-89597-16-1

MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., GOJNÝ J., FILIPI M. Vliv oxidů dusíku na proces stárnutí pórovitých lignocelulózových materiálů, Mezinárodní konference ICCT 2014, Mikulov, 7.–9.4. 2014, P052-1 – P052-4, ISBN 978-80-86238-61-6

MILICHOVSKÝ M., FILIPI M., MIKALA O. A GOJNÝ J.: Hodnocení hypermolekulárních struktur a jejich vlastností u pórovitých lignocelulózových materiálů, Prezentační seminář projektu VEPA, Litomyšl, 13.–15.1. 2014

GOJNÝ J., MILICHOVSKÝ M., MIKALA O., ČEŠEK B. A FILIPI M.: Esenciální oleje - ochrana lignocelulózového materiálu, Prezentační seminář projektu VEPA, Litomyšl, 13.–15.1. 2014

FILIPI M., MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., Vliv atmostéry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi, Prezentační seminář projektu VEPA, Litomyšl, 13.–15.1. 2014

GOJNÝ J., ČEŠEK B., MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., ČABALOVÁ I., KŘUMAL K. Vliv atmosféry tvořené zředěnými parami esenciálních olejů na pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi, Mezinárodní konference Wood, Pulp & Paper 2014, Bratislava, 12.–13.3. 2014, str. 271–275, ISBN 978-80-89597-16-1

PETRUF K., MIKALA O., SYROVÝ T., NĚMEC P. Influence of Bending on Resistance of Screen Printed Conductive Structures, Mezinárodní konference Polygrafia Academica 2014, Bratislava, 12.–13.3. 2014, str. 111–116, ISBN 978-80-89597-16-1

GOJNÝ J., ČEŠEK B., MIKALA O., MILICHOVSKÝ M., ČABALOVÁ I., KŘUMAL K. Esenciální oleje a pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi – ochrana archiválií, Mezinárodní konference ICCT 2014, Mikulov, 7.–9.4. 2014, P049-1 – P049-5, ISBN 978-80-86238-61-6

 

Ing. Adam Vojtovič

školitel: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Téma disertace: Mikroenkapsulace textilních barviv pro barvení chemických vláken

Publikace:

Vojtovic, Cerny, Burgert, Bayerova: Study of the encapsulation in soya lecithin in dyeing of Textile materials. Polyamide. 30. Seminarium Polskich Kolorystow, 24.-26. Zakopane, Polsko, s 19-22, ISBN 978-83927176-6-9

 

Ing. Lucie Zárybnická

Školitel specialista: Ing. Miroslav Večeřa, CSc., RNDr. Milan Alberti, CSc.

Téma disertace: Polymerní fosfazeny

Publikace:

V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Method of preparation of stabilized polyethylene / EP1392272.6 / 2014 

V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) / PV 2013-466 / 2013.

V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Způsob přípravy stabilizovaného polyethylenu (PE) / PV 2013-467 / / 2013.

Lucie Zárybnická, Miroslav Večeřa, Zuzana Nádvorníková a Vladimír Špaček. Antidegradanty kovalentně vázané na houževnatý polystyren a polyethylen: Antidegradants covalently bound to high impact polystyrene and polyethylene. In: Mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, s. 87-88. ISBN 978-80-7395-672-1

Zuzana Nádvorníková, Miroslav Večeřa a Lucie Zárybnická. Použití polymerních stabilizátorů pro stabilizaci houževnatého polystyrenu: The use of polymer stabilizers for stabilizing impact polystyrene. In: Mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, s. 58-59. ISBN 978-80-7395-672-1.

L. Zárybnická, Z. Nádvorníková, M. Večeřa, V. Špaček.

Stabilization of High Impact Polystyrene against degradation by UV radiation. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Chemical Technology,Mikulov, Czech republic,1st editional, June 2014, s. 316, ISBN 978-80-86238-64-7

Z.Nádvorníková, L. Zárybnická, M. Večeřa, V. Špaček.

Stabilizace polyethylenu. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Chemical Technology,Mikulov, Czech republic,1st editional, June 2014, s. 316,ISBN 978-80-86238-64-7

R.Bačovská, Z.Voráč, M.Alberti, L.Zárybnická, J.Příhoda

Synthesizing phosphazene derivates as additives to polymer nanofibres. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Chemical Technology, Mikulov, Czech republic,1st editional, June 2014, s. 316, ISBN 978-80-86238-64-7

Radka Bačovská, Jiří Příhoda, Zbyněk Voráč, Milan Alberti, Lucie Zárybnická

Modified polymeric nanofibres, In: Pokroky anorganické chemie, Třešť, 22-26.6.2014, ISBN 978-80-87351-32-1

M. Večeřa, Z.Nádvorníková, L.Zárybnická, Vybraná aditiva chemicky vázaná na polymery, In: Konference Centra výzkumu povrchových úprav, Kunovice, 16.- 17.6 2014, s. 29, ISSN 1801-9315

 

3. ročník

Ing. Zuzana Nádvorníková

Téma disertace: Stabilizátory chemicky vázané na polymery

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Publikace:

patenty: V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Method of preparation of stabilized polyethylene / EP1392272.6 / 2014

V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart. Způsob přípravy stabilizovaného houževnatého polystyrenu (HIPS) / PV 2013-466 / 2013.

 V. Špaček, M. Večeřa, L. Prokůpek, Z. Nádvorníková, L. Zárybnická, K. Linhart Způsob přípravy stabilizovaného polyethylenu (PE) / PV 2013-467 / 2013.

přednášky na konferencích: 

Z.Nádvorníková, L. Zárybnická, M. Večeřa, V. Špaček. Stabilizace polyethylenu.

In: Proceeding the 2nd International Conference on Chemical Technologie, Mikulov, 7.-9.4. 2014, s. 275. ISBN 978-80-86238-64-7

Zuzana Nádvorníková, Miroslav Večeřa a Lucie Zárybnická. Použití polymerních stabilizátorů pro stabilizaci houževnatého polystyrenu: The use of polymer stabilizers for stabilizing impact polystyrene. In: Mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, s. 58-59. ISBN 978-80-7395-672-1.

 

Ing. Ondřej Preininger

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Téma disertace: Použití komplexů vanadu a molybdenu jako aditiva do oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot“

Publikace:

Preininger, O.; Honzíček, J.; Vinklárek, J.; Erben, M.: The effect of [(η3-C3H5)(η5-C5H5)Mo(CO)2] on drying of solvent-borne alkyd paints, Prog. Org. Coat. 77, 292-297, (2014). 0300-9440

Příspěvky ve sbornících:

Preininger O., Honziček J., Vinklárek J., Erben M.: Sloučeniny V(IV) jako sikativy v nátěrových hmotách, VII. Konference Pigmenty a pojiva, 10.-11. listopad 2014, Kongres hotel Jezerka, Seč, Česká republika, sborník str.52-56, ISBN 978-80-260-7210-2.

 

Ing.Martin Křižan

Téma disertace: Studium katalytického působení organokovových a koordinačních sloučenin přechodných kovů v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Školitel specialista. Ing. Milan Erben, Ph.D.

Publikace:

Křižan, M., Honzíček, J. Vinklárek, J., Růžičková, Z. Erben, M.: Titanocene(III) pseudohalides: ESR and structural study,  New Journal of Chemistry (in press) 2014, DOI: 10.1039/C4NJ01404A

 

Ing. Petruf Kristián

školitel: doc.Ing. Petr Němec, Ph.D.

Téma disertace: Photoluminescence and Electroluminescence of Colloids and Powders Based on Zinc Oxide

Publikace:

Petruf K.,Syrový T., Němec P., Behaviour of Printed Electroluminescent Panel in Accordance to Order of Layers, Scientific Papers of  University Pardubice, Vol. 19, pp. 227, 2013

 

Ing. Ondřej Škola

Forma studia: denní

školitel: doc.Ing. Petr Němec, Ph.D.

Téma dizertace: Studium hybridní polymerace UV tvrditelných systémů

Školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Navrhované předměty státní doktorské zkoušky

Chemie organických povlaků, Nauka o materiálech, Stabilita a degradace materiálů

Publikace

akademický rok 2013/2014 (16. 9. 2013 – 14. 9. 2014)

Škola O., Jašúrek B., Němec P., Effect of concentration of irone-arene photoinitiator on its migration from cured film, Scientific Papers of University Pardubice, 19, 249-256, 2013

 

Ing. Petra Hawlová

školitel: doc.Ing. Petr Němec, Ph.D.

Téma dizertace: Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy

Publikace:

P. Hawlová, M. Olivier, F. Verger, V. Nazabal and P. Němec, Photosensitivity of pulsed laser deposited Ge20As20Se60 and

Ge10As30Se60 amorphous thin films, Materials Research Bulletin48 (2013) 3860-3864

Petra Hawlová, Frederic Verger, Virginie Nazabal, Rémi Boidin and Petr Němec, Accurate Determination of Optical Functions of Ge–As–Te Glasses via

Spectroscopic Ellipsometry, J. Am. Ceram. Soc., 97 (2014) 3044–3047

 

4.ročník

Mgr. Barbora Antošová

Téma disertace: Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem kovového zinku

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Publikace:

ANTOŠ, P., KOUTNÍK, P., ANTOŠOVÁ, B., RYŠÁNEK, P., Properties of Thermal Resistance Coatings, 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 14.-16. května 2012, str. 67-82, ISBN 678-80-7395-490-1.

ULBRICH, M., KALENDOVÁ, A., ANTOŠOVÁ, B., Properies of Organic Coatings Containing Metal Oxides Based on XFe2O4 and TiY2O4, 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 14.-16. května 2012, str. 51-66, ISBN 978-80-7395-490-1.

ANTOŠ, P., ANTOŠOVÁ, B., BURIAN, A., PŘEROVSKÁ, M., KAJZAROVÁ, M., The Use of Nonsilica Opening Material LK-SAND for Production of Foundry Moulds and Cores, Mezinárodní konference – Slévárenské Formovací materiály, Kurdějov, 10.-11. dubna 2013, str. 69-78, ISBN 978-80-02-02454-5.

ANTOŠ, P., ANTOŠOVÁ, B., ČMELÍK, J., The Use of Infrared Spectroscopy in the Analysis of Water Glass, Mezinárodní konference – Slévárenské Formovací materiály, Kurdějov, 10.-11. dubna 2013, str. 153-162, ISBN 978-80-02-02454-5.

ANTOŠOVÁ, B., ANTOŠ, P., KALENDOVÁ, A., The Study of Film Adhesion Constituted by Water Glass, 44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 20.-22. května 2013, str. 213-220, ISBN 978-80-7395-627-1.

ANTOŠ, P., KOUTNÍK, P., ANTOŠOVÁ, B., KALENDA, P., Geopolymer Coatings on Metal Surface, 44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 20.-22. května 2013, str. 91-102, ISBN 978-80-7395-627-1.

ANTOŠOVÁ B., KALENDOVÁ A., ANTOŠ P.: Protective Coatings Based on Alkali Silicate, SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series A, Faculty of Chemical Technology, 19 (2013), str. 99-115, ISBN 978-80-7395-748-3.

ANTOŠOVÁ B., ANTOŠ P., ČMELÍK J., POSPÍŠILOVÁ M., The Study of Alkali Silicate Properties, PROCEEDIGS of the 2th International Conference on Chemical Technology, 7. – 9. 4. 2014, Mikulov, str. 212-218, ISBN 978-80-86238-64-7.

ANTOŠOVÁ, B., KALENDOVÁ, A., HÁJKOVÁ, P., ANTOŠ, P., Silikátové povlaky s vysokým obsahem zinku, VII. Konference Pigmenty a pojiva, 10.-11. listopad 2014, Kongres hotel Jezerka, Seč, Česká republika, str.140-145, ISBN 978-80-260-7210-2.

 

Mgr. Petr Ryšánek

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Petr Antoš, Ph.D.

Téma disertace: Speciální oxidické pigmenty pro ochranné povlaky,  identifikace struktury a a studium vlastností

Publikace:

ANTOŠ, P., KOUTNÍK, P., ANTOŠOVÁ, B., RYŠÁNEK, P., Properties of Thermal Resistance Coatings, 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 14.-16. května 2012, str. 67-82, ISBN 978-80-7395-490-1.

KALENDOVÁ, A., RYŠÁNEK, P., JAŠKOVÁ, V., Study of the diffusion of corrosive media through the epoxy ester paint films pigmented by metal oxide pigments,

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 14.-16. května 2012, str. 349-358, ISBN 978-80-7395-490-1.

RYŠÁNEK, P., ANTOŠ, P., KALENDOVÁ, A., Characterization of inorganic pigments and fillers by X-ray analysis, 44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 20 ‑ 22 května 2013, str. 177 – 194, ISBN 978-80-7395-627-1

RYŠÁNEK, P., ANTOŠ, P., KALENDOVÁ, A.,

Characterization of special oxidic anticorrosive pigments by XRD and XRF analysis,

Sci. Pap. Univ. Pardubice, Ser. A 19, 117-128, 2013

RYŠÁNEK, P., ANTOŠ, P., KALENDOVÁ, A.,

Charakterizace speciálních oxidických antikorozních pigmentů rentgenovou analýzou, Mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii, Pardubice 19. - 20. 9. 2013,

str. 68 - 70, ISBN 978-80-7395-672-1

 

5. ročník

Ing. Miroslav Ulbrich

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Antikorozní vlastnosti organických povlaků s obsahem morfologicky odlišných feritů".

Publikace:

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Corrosion inhibition and phycical properties of polymer coatings based on epoxy resin containing zincferrite particle. In Sborník příspěvků 1st International Conference on Chemical Technology 2013. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013. s. 177-182. ISBN 978-80-86238-37-1.

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Ecological pigments based on mixed oxide pigments in alkyd based coatings. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 78-80. ISBN 978-80-7395-672-1.ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Study of physical-mechanical and anticorrosion properties of polymer coatings based on epoxy resin containing nonisometric zincferrite particles. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 155-162. ISBN 978-80-7395-627-1.

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Properties of organic coatings with nonisometric ferrite particles. Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 247-255. ISSN: 1875-3892.

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. - ANTOŠOVÁ, B. Properties of organic coatings containing metal oxides based on XFe2O4 and TiY2O4. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 37-50. ISBN 978-80-7395-490-1.

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosionn properties of organic coatings based on the morphologic different ferrites. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 213-222. ISBN 978-80-7395-490-1.

ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Studium antikorozních vlastností pigmentů v nátěrech na bázi vodouředitelné epoxidové emulze. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 167-170. ISBN 978-80-7395-399-7.

KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. - ULBRICH, M. Vývoj v oblasti antikorozních pigmentů pro nátěrové hmoty. In Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2011. s. 46-54. ISBN 978-80-254-9133-1.

VESELÝ, D. - ULBRICH, M. Corrosion-inhibitive effects of spinel type pigments in paints. Transfer inovácií, 2011, vol. neuveden, no. 20, s. 60-65. ISSN: 1337-7094.

KALENDOVÁ, A. - ULBRICH, M. - KALENDA, P. The study of properties of ZnFe2O4 in organic coatings depending on the structure and morphology of primary particles of Fe2O3. Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 68-73. ISSN: 1337-7094.

 

6. ročník

Petr Benda

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Vývoj a příprava pigmentů na bázi směsných oxidů pro antikorozní nátěrové hmoty

Publikace:

P. Němec, M. Olivier, E. Baudet, A. Kalendová, P. Benda, V. Nazabal Optical properties of (GeSe2)100−x(Sb2Se3)x glasses in near- and middle-infrared spectral regions, Materials Research Bulletin, Volume 51, March 2014, Pages 176-179

P. Benda, A. Kalendová, Anticorrosion Properties of  Pigments based on Ferrite Coated Zinc Particles, Physics Procedia, 44 (2013) 185-194

Petr Benda, Andréa Kalendová, Anticorrosion Properties of Paints based on Ferrite Pigments and Core-shell Ferrite Pigments with Zinc Core, International Conference on Coatings Technology, May 20-22, 2013, Pardubice, Czech Republic, str. 135-142, ISBN 978-80-7395-627-1

Petr Benda, Andréa Kalendová, Anticorrosion Efficiency of Epoxyester Coatings Containing Core-shell Pigments, International Conference on Chemical Technology – ICCT 2013, April 8-10, 2013 Mikulov, Czech Republic

Petr Benda, Andréa Kalendová, Antikorozní účinnost jádrových feritů v organických povlacích, Workshop – Protikorozní ochrana a její provázanost v průmyslu, 12-13. listopadu 2012, Jihlava, Česká republika

Petr Benda, Andréa Kalendová, Core-shell Ferrite Pigments for Anticorrosion Organic Coatings, Solid State Chemistry Conference, June 10-14, 2012 Pardubice, Czech Republic, str. 124, ISBN 978-80-7395-499-4

Eva Černošková, Petr Černošek, Jana Holubová, Virginie Nazabal, Petr Benda, Andréa Kalendová, The Glass Transition Study – The Comparison of Currently Used DSC Techniques, Solid State Chemistry Conference, June 10-14, 2012 Pardubice, Czech Republic, str. 129, ISBN 978-80-7395-499-4

Petr Benda, Andréa Kalendová, Synthesis and Determination of Properties of Core-Shell Pigments on Ferrite Basis, 43rd International Conference on Coatings Technology, May 14-16, 2012, Pardubice, Czech Republic, str. 157-165, ISBN 978-80-7395-390-1

Kalendová Andréa, Petr Benda, Miroslav Ulbrich, Vývoj v oblasti antikorozních pigmentů pro nátěrové hmoty, Projektování a provoz povrchových úprav 2011, Praha, Czech Republic, str. 46-54. ISBN 978-80-254-9133-1

Petr Benda, Andréa Kalendová, Thin Ferrite Layer on Lamellar Zinc Core, 16th International Symposium on Intercalation Compounds, May 23-26, 2011 Seč, Czech Republic, str. 151, ISBN 978-80-85009-66-8

Petr Benda, Andréa Kalendová, Preparation and Properties of Anticorrosion Core-shell Pigments Based on Ferrite and Metal Zinc, 42nd International Conference on Coatings Technology, May 16-18. 2011, Pardubice, Czech Republic, str. 89-94, ISBN 978-80-7395-399-7

Benda P., Kalendová A., Anticorrosion and Physico-mechanical Properties of Organic Coatings Containing MeyZn1-yFe2O4/Zn with Lamellar Shape of Particles, 41st International Conference on Coatings Technology, Pardubice 17. - 19. 5. 2010, str. 123-128 , ISBN 978-80-7395-258-7

Benda P., Kalendová A., Antikorozní pigmenty typu core-shell MexZn1-xFe2O4/Zn, 62. sjezd chemických společností, Pardubice 28. - 30. 6. 2010, str. 525, ISBN 0009-2770

 

Ing. Helena Kukačková

Téma disertace: Moderní trendy v oblasti ekologicky příznivých antikorozních nátěrových hmot

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: Ing. Libuše Hochmanová, Ph.D.

Publikace:

Kalendová A., Kukačková H.:

Study of anticorrosion properties of inorganic pigments with a polyaniline phosphate layer

Transfer inovacií 15, 2009, str. 14-19

Kalendová A., Kukačková H., Stejskal J.:

PANI and inorganic pigments as advanced corrosion inhibitors in organic coatings

40. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 2009, sborník str. 167-172

Kukačková H., Kalendová A., Stejskal J.:

Composite applications consisting of the combination pigments with conducting polymers in organic coatings 41. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 17.-19. květen 2010, sborník str. 109-116, ISBN 978-80-7395-258-7

Kukačková H., Kalendová A., Stejskal J.:

Vliv povrchové úpravy pigmentů vodivými polymery na korozně-inhibiční vlastnosti při aplikaci v nátěrových hmotách

62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Pardubice, 28.-30. červen 2010, Chemické listy 6, ročník 104, ISSN 0009-2770, str. 520

Kukačková H., Kalendová A.:

Corrosion-inhibition properties of surface-modified fillers with polyaniline in organic coatings

16th International symposium of intercalation compounds (ISIC 16), Seč u Chrudimi, 2011, str. 147, ISBN 978-80-85009-66-8

Kalendová A., Kukačková H., Kalenda P.:

Ways of the affecting of electrochemical anticorrosion efficiency of zinc-pigmented organic coatings by means of non-isometric pigments

42. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 2011, sborník str. 151-156, ISBN 978-80-7395-399-7

Kukačková H., Kalendová A.:

Investigation of mechanical resistance and corrosion-inhibition properties of surface-modified fillers with polyaniline in organic coatings

Journal of Physics and Chemistry of Solids (ISIC 16), Vol. 73, Issue 12, 23.-26. květen 2011, str. 1556-1561, ISSN 0022-3697

Kukačková A., Vraštilová A., Kalendová A.:

Comparison of pigments based on zinc phosphate with low-zinc or zinc-free non-toxic pigments

43. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 14.-16. květen 2012, sborník str. 145-152, ISBN 978-80-7395-490-1

Kalendová A., Kukačková H., Jankura D.

Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on PVC and chemical structure of the inorganic pigments

43. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Pardubice, 2012, sborník str. 339-348, ISBN 978-80-7395-490-1

Kukačková H., Vraštilová A., Kalendová A.

Non-toxic anticorrosive pigments intended for applications in high-solids and waterborne paints

10th International konference on solid state chemistry (SSC), 10.-14. červen 2012, Pardubice

Kukačková H., Vraštilová A., Kalendová A.

Non-toxic anticorrosive pigments intended for applications in high-solids and waterborne paints

Physics Procedia - SSC 2012, Vol. 44, 2013, str. 238-246, ISSN 1875-3892

Kukačková H., Kalendová A., Stejskal J.:

Composite materials consisting of anticorrosive pigments and polyaniline applied in organic coatings

1st International Conference on Chemical Technology, Mikulov, 8.-10. duben 2013, ISBN 978-80-86238-37-1

Kukačková H., Vraštilová A., Kalendová A.:

Evaluation of coatings based on binders with low VOC value containing zero / reduced content of zinc

44. mezinárodní konference o nátěrových hmotách, 20.-22. květen 2013, str. 61-67, ISBN 978-80-7395-627-1

Kukačková A., Vraštilová A. Kalendová A.:

Low VOC coatings pigmented with eco-fiendly anticorrosive pigments

Mezinárodní konference projektu „Partnerství pro chemii“ - Mozky budoucnosti, Pardubice, 19. září 2013, str. 47-48, ISBN 978-80-7395-672-1

Kukačková H., Vraštilová A.:

Anticorrosive pigments with reduced or zero zinc content as a part of environmentally friendly coatings

VII. konference Pigmenty a Pojiva, Seč u Chrudimi, 10.-11. listopad 2014, str. 28-35, ISBN 978-80-260-7210-2

 

7. ročník

Ing. Ladislav Novák

školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Téma disertace:  Chemická legislativa pro chemické  speciality

školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Publikace: 

Chem. Listy 105, 616621 (2011) 

 

Ing. Jiří Kabrhel

Téma disertace: studium vlastností ochranných povlaků s obsahem neizometrických pigmentů a kovového zinku

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Publikace: 

VESELÝ, D., KALENDOVÁ, A., KABRHEL, J. Optimalisation of the corrosion-inhibition efficiency of zinc-pigmented paint films by means of non-isom etric silicates. Transfer inovácií, 2010, roč. neuveden, č. 17, s. 124-126.

KALENDOVÁ, A., KABRHEL, J. Application of hematite treated silicates in anticorrosive coatings. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011, s. 127-134. ISBN 978-80-7395-399-7.

KABRHEL, J., KALENDOVÁ, A. Determination of critical volume concentration of nonisometric pigments. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011, s. 183-190. ISBN 978-80-7395-399-7.

 

Ing. Eva Matějková

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Téma disertace: Studium vlastností nátěrových hmot obsahující jádrové antikorozní pigmenty s obsahem Mo, W

Publikace:

Matějková E., Kalendová A., Obrdlík Š., Veselý D., Anticorrosive properties of calcinated kaolines in organic coatings, 39th International Conference on Coatings Technology, Seč 26. - 28. 5. 2008, str. 158-163 , ISBN 978-80-7395-075-0.

Obrdlík Š., Matějková E., Kalendová A., Veselý D., The influence of tausonite on the anticorrosion properties of organics coatings on the epoxide resin base, 39th International Conference on Coatings Technology, Seč 26. - 28. 5. 2008, str. 164-170, ISBN 978-80-7395-075-0.

Matějková E., Kalendová A., Obrdlík Š., Physico-chemical properties of fillers based on calcinated kaolines in coatings, 40th International Conference on Coatings Technology, Pardubice 18. - 20. 5. 2009, str. 87-94, ISBN 978-80-7395-176-4.

Matějková E., Obrdlík Š., Veselý D., Anticorrosion properties of ferrites with nonisometrics particles, 40th International Conference on Coatings Technology, Pardubice 18. - 20. 5. 2009, str. 137-144, ISBN 978-80-7395-176-4.

Obrdlík Š., Matějková E., Kalendová A., Veselý D., The study of anticorrosion properties of mixed oxide pigments in epoxyester coatings, 40th International Conference on Coatings Technology, Pardubice 18. - 20. 5. 2009, str. 113-120, ISBN 978-80-7395-176-4.

Matějková E., Obrdlík Š., Kalendová A., Veselý D., Surface hardness of epoxy ester coatings in dependence on a chemical composition and a particle shape of the filler, 41st International Conference on Coatings Technology, Pardubice 17. - 19. 5. 2010, str. 129-134 , ISBN 978-80-7395-258-7.

Matějková E., Obrdlík Š., Kalendová A., Veselý D., Příprava jádrových antikorozních pigmentů s obsahem Mo a W pro nátěrové hmoty, 62. sjezd chemických společností, Pardubice 28. - 30. 6. 2010, str. 522, ISSN 0009-2770.

Obrdlík Š., Matějková E., Kalendová A., Veselý D., The anticorrosion properties of ion-exchangeable pigments in water-based coatings, 41st International Conference on Coatings Technology, Pardubice 17. - 19. 5. 2010, str. 123-128 , ISBN 978-80-7395-258-7.

Obrdlík Š., Matějková E., Kalendová A., Studium vlastností antikorozních pigmentů s perovskitovou strukturou, 62. sjezd chemických společností, Pardubice 28. - 30. 6. 2010, str. 525,ISSN 0009-2770.

Matějková E., Kalendová A., Veselý D., Anticorrosive efficiency of organic coatingswith content of mullite, 42nd International Conference on Coatings Technology, Pardubice 16. - 18. 5. 2011, str. 135-141, ISBN 978-80-7395-399-7.

Kalendová A., Matějková E., Kalenda P., Protective coatings with content of diatomite and mullite, 42nd International Conference on Coatings Technology, Pardubice 16. - 18. 5. 2011, str. 191-196, ISBN 978-80-7395-399-7.

Matějková E., Obrdlík Š., Kalendová A., , The properties of surface treated mullite in protective organic coatings, 16th International Symposium on Intercalation Compounds, Seč 23.5. – 26.5. 2011, p. 150, ISBN 978-80-85009-66-8.

Obrdlík Š., Kalendová A., Matějková E., Anticorrosion behaviour of ion exchange pigments in epoxide coatings, 16th International Symposium on Intercalation Compounds, Seč 23.5. – 26.5. 2011, p. 149, ISBN 978-80-85009-66-8.

Matějková E., Kalendová A., Obrdlík Š., Preparation of surface modified kaolines by silicone hydrophobization, Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. A, 16 (2010) 133-143. ISSN: 1211-5541.

Obrdlík Š., Kalendová A., Matějková E., Anticorrosion properties of ion-exchangable pigments in epoxide. Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. A, 16(2010) 145-151. ISSN: 1211-5541.

 

 

Ing. Pavel Menc

Téma disertace: Geopolymerní materiály a jejich aplikace v oblasti ochranných organických povla ků

Školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Školitel specialista: Dr.Ing. Per Antoš, Ph.D.

Publikace
MENC, P., VESELÝ, D., KALENDA, P. Effect of inorganic pigments and ferrocene derivates on film forming properties of Air-drying paints. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 77-84. ISBN 978-80-7395-258-7.

KALENDA, P., MENC, P., STREJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of epoxy-resin based coatings depending on PVC of conducting polymer. Transfer inovácií, 2011, roč. neuveden, č. 20, s. 52-55.

KALENDOVÁ, A., KALENDA, P., BREZINOVÁ, J., MENC, P. The influence of zinc powder on resistance of organic coatings towards atmospheric filiform corrosion. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 289-296. ISBN 978-80-7395-490-1.

MENC, P., VESELÝ, D., KALENDOVÁ, A. Možnosti stanovení vlastností povrchu nátěrového filmu pomocí AFM. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 321-328. ISBN 978-80-7395-490-1.

HLAVÁČEK, B., MENC, P., DRAŠAR, Č., KALENDOVÁ, A., VESELÝ, D. Primární a sekundární relaxační děje, pod a v těsné blízkosti Tg. Alfa, beta a gama relaxační maxima a jejich význam a fyzikální původ. In Sborník příspěvků: 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 47-52. ISBN 978-80-7395-491-8.

HLAVÁČEK, B., DRAŠAR, Č., KALENDOVÁ, A., MENC, P., ŠESTÁK, J., VESELÝ, D. Arrhenian and non-Arrhenian temperature dependent relaxation time development in the solid-liquid transition area of amourphous bodies. Physics Procedia, 2013, roč. 44, č. 1, s. 60-66.

HLAVÁČEK, B., DRAŠAR, Č., KALENDOVÁ, A., MENC, P., ŠESTÁK, J., VESELÝ, D. Glassy state, as the lawfully disarranged state. Vibration uncertainty and chaos like movements. Physics Procedia, 2013, roč. 44, č. 1, s. 52-59.

 

 

8 ročník

Ing. Milan Mauer

Téma disertace: Studium vlivu plniva anorganického kompozitního plniva na jeho emisivitu

školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Publikace:

Mauer M. Kalenda P., Honner, Vacíková. Composite fillers and their influence on emissivity

Journal of Physics and Chemistry of Solids 73 (2012)  1550 – 1555, ISSN 0022-3697.

Maue M. Kalenda P,, Honner, Vacíková . Composite fillers and their influence on emissivity

Physics Procedia 44 (2013)  262 – 269.

MAUER, M., KALENDA, P., ČECH, B. Emitující povlaky a jejich použití v energetice. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 37-50. ISBN 978-80-7395-490-1.

Mauer M., Bartel, Petrásek.  Kompozitní povlaky a jejich využití v energetice, Kotle a energetická zařízení 2014Brno, 17.-19.3.2014.

Mauer M., Kalenda K., Čech B. Emisivní povlaky a jejich použití v energetice, Odborná konference „Kotle a energetická zařízení 2012“, Česká republika, Brno, 03 / 2012.

Mauer M., Kalenda P., Čech. Emisivní povlaky a jejich použití v energetice, 43.Mezinárodní konference o nátěrových technologiích, Česká republika, Pardubice, 05 / 2012, Str. 37-50

Mauer M., Kalenda P.:Anorganické kompozitní systémy a jejich emisivita, 42.Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Česká republika, Pardubice, 16.-18.5.2011, Str. 237-244,

ISBN 978-80-7395-399-7.

Mauer M., Vacíková, Honner. Anorganické kompozitní systémy a jejich emisivita, 41.Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Česká republika, Pardubice, 17.-19.5.2010

Str. 37-42, ISBN 978-80-7395-258-7-.

Čech B., Mauer M., Bartel, Grasse. Vodouředitelné keramické nástřiky, konference „Energetika a životní prostředí“ Česká republika, Ostravice, 1.-3. 9. 2010Str. 5 – 7, ISBN 978-80-248-2286-0.

Mauer  M., Vacíková, Honner,.Anorganické kompozity a jejich emisivita, 40. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Česká republika, Pardubice, 18.-20.5.2009, Str. 43-48, ISBN 978-80-7395-176-4.

.Mauer  M., Kalenda P., Honner, ¨Vacíková P. Composite fillers and their influence on emissivity,  konference „International Days of Materials Science 2011“ Česká republika, Pardubice, 09 / 2011,Str. 55, ISBN 978-80-7395-419-2

Mauer M., Kalenda P., Honner, Vacíková. Composite fillers and their influence on emissivity, konference „10th International Conference Solid State Chemistry“

Česká republika, Pardubice, 06 / 2012, Str. 176, ISBN 978-80-7395-499-4.

Mauer M., Honner, Vacíková P. Anorganické kompozitní systémy a jejich emisivita, Konference „Kotle 2011“. Česká republika, Brno, 15.-17.3.2011

Mauer M., Kalenda P., ,Honner, Vacíková P. Composite fillers and their influence on emissivity, konference „16th International Symposium on Intercalation Compounds“, Česká republika, Seč, 22.-27. 5. 2011, Str. 148, ISBN 978-80-85009-66-8