Obhájené diplomové práce vedené na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

 

Lucie Zemanová

Vliv OKP a chemického složení plniv na vlastnosti nátěrových hmot

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2008

Milan Zelina

Antikorozní vlastnosti směsných oxidů s obsahem Ti, Zr, Ce v nátěrových hmotách

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2008

Kateřina Svojanovská

Vlastnosti směsných oxidů s obsahem Ti jako antikorozních pigmentů v nátěrových hmotách.

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2008

Eva Vlčková

Ekologické pigmenty s obsahem Mo6+ pro antikorozní nátěrové hmoty

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2008

Petr Cífka

Ekologické pigmenty s obsahem W6+ pro antikorozní nátěrové hmoty

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2008

Hruboš Zdeněk

 

Vodné disperze  s obsahem pigmentů účinných vůči bleskové korozi

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2008

Kušnír Pavel

 

Polovodiče na bázi oxidů a chalkogenidů  jako pomocná  sikativa do organických povlaků

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2008

Venglářová Veronika

 

Vlastnosti nátěrových hmot  s obsahem  pigmentů na bázi  fosforečnanů

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2008

Vlašicová Jana

 

Studium  metallocenových komplexů jako sikativ pro oxidačně zasychající NH

Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

2008

Bc.Helena Kukačková

Vliv povrchové úpravy částic pigmentů vodivými polymery na korozně-inhibiční vlastnosti  antikorozních nátěrových hmotách

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2009

Bc. Fuňaková A.

 

 

Korozně-inhibiční účinnost  nátěrových hmot  s obsahem  pigmentů na bázi  modifikovaných fosforečnanů

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

 

Bc. Hejduková Lenka

 

 

Vlastnosti  organických povlaků s obsahem kalcinovaného kaolínu – mullitu

Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

 

Bc. Jašková Veronika

 

Antikorozní vlastnosti  nátěrových hmot  s obsahem modifikovaných fosforečnanů

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

 

Bc. Menc Pavel

 

 

Vliv anorganických pigmentů na oxypolymeračně zasychající nátěrové hmoty s vysokou sušinou

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

 

Bc. Šíma David

 

 

Vlastnosti nátěrových hmot obsahující pigmenty na bázi silikátů s obsahem Ca, Sr

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

 

Bc. Caletková Andrea

 

 

Příprava a vlastnosti termicky stabilních antikorozních povlaků s obsahem zinkferitu

Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

 

Bc. Zuzana Kukačková

Studium vlastností perovskitů s obsahem netoxických prvků v nátěrových hmotách.

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2009

Bc. Petr Benda

Antikorozní a fyzikálně-mechanické vlastnosti organických povlaků s obsahem jádrových lamelárních pigmentů MeyZnxFe2O4/Zn

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2009

Bc. Radka Jiřičová

 

 

Vlastnosti nátěrových hmot s obsahem povrchově upravených křemičitanů jako antikorozních  pigmentů

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a org. povlaků

2009

Bc. Černošek Petr

 

Korozně-inhibiční  účinnost nátěrů  s obsahem kovového  zinku a pigmentů nekovového charakteru

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek

2010

Bc. Kantorová Marika

 

Korozní odolnost nátěrů na bázi urethanizované alkydové pryskyřice v závislosti na struktuře a chemickém složení  antikorozních pigmentů

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2010

Bc. Ulbrich Miroslav

 

Vlastnosti nátěrů vodouředitelného pojiva na bázi  vodouředitelné alkydové emulze

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2010

Bc. Denisa Vlčková

 

Termická odolnost pigmentovaných nátěrových hmot na bázi silikonových pryskyřic

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2010

Bc. Kolářová Veronika

 

Studium vlastností  vysokosušinových nátěrových hmot s obsahem anorganických plniv

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2010

Bc. Helena Poláková

 

Příprava a vlastnosti nátěrových filmů s obsahem pigmentů na bázi uhlíku a vodivých  polymerů

Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

2010

Bc. Lukáš Rambousek

Testování odolnost pojiv vůči nitkové korozi

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2010

Bc. Ulbrich Miroslav

 

 

Vlastnosti nátěrů vodouředitelného pojiva na bázi  vodouředitelné alkydové emulze s obsahem různých typů antikorozních pigmentů

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2010

Bc. Hudcová Michaela

 

Aplikace polypyrrolu jako korozně-inhibičního aditiva do organických pojiv nátěrových hmot

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2011

Bc. Veronika Lucká

 

Vlastnosti kalcinovaných kaolínů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2011

Bc. Šimůnek David

 

Antikorozní a fyzikální vlastnosti organických povlaků pigmentovaných neizometrickými a core-shell pigmenty Mg0.2Zn0.8Fe2O4

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2011

Bc. Procházka Aleš

 

Náhrada fosfátování v procesu předúprav karoserií ekologicky šetrnějšími procesy.

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2011

 

 

 

 

Bc. Ptáčková Klára

 

Vliv derivátů ferrocenu a anorganických pigmentů na tvorbu filmu oxypolymeračně zasychajícího pojiva nátěrové hmoty

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2011

Bc. Pražák Jaroslav

 

Studium antikorozních vlastností pigmentů s obsahem Zn a Mg v nátěrových hmotách

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2011

Bc. Kohl Miroslav

 

Vlastnosti vodivých  polymerů a  chalkogenidů  v zinkem plněných nátěrech

 

2012

Bc. Manso Miguel Victor

 

Ferity  s kovovým jádrem jako antikorozní pigmenty

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2012

Bc. Rozlívka Michal

 

Příprava a vlastnosti feritů s rozdílnou morfologií částic v epoxyesterových nátěrových hmotách

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2012

Bc. Novotná Inka

 

Antikorozní vlastnosti ochranných filmů v simulovaných korozních podmínkách  v závislosti  na OKP a složení perovskitového pigmentu

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2012

Bc. Nádvorníková Zuzana

 

Korozně-inhibiční vlastnosti ochranných filmů v simulovaných korozních podmínkách  v závislosti  na OKP a složení perovskitového pigmentu

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2012

Bc. Gregorová Pavla

Vlastnosti povlaků na bázi alkalických křemičitanů s obsahem metakaolínů

(Properties of coatings based on alkali silicates with content of metakaoline)

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2012

Bc. Preininger Ondřej

 

Vliv propolisu a derivátů ferrocenu na tvorbu filmu oxypolymeračně zasychajícího pojiva nátěrové hmoty

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2012

Bc. Štrbíková Anna

 

Korozní odolnost pasivačních vrstev na zinku.

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2012

Bc. Tesař Tomáš

 

Problematika výroby polyuretanových pěn v automobilovém průmyslu

Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

 

2012

Bc. Randák Martin

 

Antikorozní účinnost epoxyesterových nátěrových hmot obsahující kovový zinek a nekovové antikorozní pigmenty Anticorrosion efficiency o fepoxyester paints containing metal zinc and non-metallic anticorrosion pigments

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2012

Bc. Hájková Tereza

Vlastnosti polymerních filmů s obsahem částic TiO2 a CaTiO3 v závislosti na OKP a povrchové úpravě vodivým polymerem (Property of polymeric paint films with TiO2 a CaTiO3 content)

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2013

Bc. Hejdová Martina

 

Antikorozní a fyzikální vlastnosti polymerních filmů na bázi alkydové pryskyřice  v závislosti na struktuře  a obsahu pigmentu a plniv (Anticorrosion and physical properties  of polymeric alkyd films depending on the pigment structure and filler content)

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2013

Bc. Drápela Jiří

Epoxyesterové povlaky s vysokým obsahem kovového zinku (Epoxyester coatings with high content of metal zinc)

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2013

Bc. Mrštíková Andrea

Antikorozní a fyzikálně-mechanické vlastnosti organických povlaků s obsahem jádrových lamelárních pigmentů MeyZnxFe2O4/C, MeyZnxFe2O4/Al

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

2013

Bc. Puchta Slavomír

Formulace hmot pro přemostění trhlin

Vedoucí DP: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Hyršl, CSc.

 

2013

Bc. Palová Kateřina

 

Vlastnosti ochranných nátěrů na bázi alkalických křemičitanů v závislosti na obsahu pigmentu a typu aktivátoru

(Properties of protective coatings based on alkali silicates depending on the pigment content and activator type )

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2013

Bc. Hudousková Darina:

 

Termická a chemická odolnost polymerních filmů v závislosti na typu pojiva a pigmentu (thermal and chemical durability of polymeric films depending on type of binder and pigment)

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2013

Bc. Foglová Alice

 

Vliv oxidů na vlastnosti filmu oxypolymeračně zasychajícího pojiva (Influence of metal oxides on film property of oxypolymerising  drying binder)

Vedoucí DP: Ing. David Veselý, Ph.D

 

2013

Bc. Mašín Jindřich

 

Studium sikativačních vlastností pyrazolylborátových komplexů manganu v oxypolymeračně zasychajících pojivech pro nátěrové hmoty / DP

Vedoucí: Ing. David Veselý, Ph.D.

 

2013

         

2014

Bc. Maceček Jaroslav

Odolnost organických pojiv vůči nitkové korozi

Vedoucí: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Bc. Mikulíčka Tomáš

Vliv propolisu a pyrazolylborátových komplexů manganu na tvorbu filmu oxypolymeračně zasychajícího pojiva nátěrové hmoty

Vedoucí: Ing. David Veselý, Ph.D., Ing. Ondřej Preininger

Bc. Nechvílová Kateřina

Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů v závislosti na OKP a povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu

Vedoucí. práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Bc. Procházková Dita

Antikorozní účinnost ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku

Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Bc. Sedlář Jiří

Vliv polyanilinu s různými dopanty na korozně-inhibiční vlastnosti epoxidových a alkydových filmů

Vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Ing. Miroslav Kohl

Bc. Vepřeková Simona

Inhibitory koroze pro vodouředitelná pojiva

Vedoucí práce: Ing. David Veselý, Ph.D.

Bc. Petr Karas
Pigmentové preparace na bázi ftalocyaninových pigmentů
Vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Bc. Hedvika Zgoni
Charakterizace molekulární struktury akrylátových emulzních kopolymerů metodou A4F-MALS a vliv struktury na základní lakařské vlastnosti
Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Bc. Boháčik Peter
Vliv obsahu esterů kyseliny akrylové na vlastnosti kopolymerů na bázi styrenu připravených emulzní polymerací.
Ing. Machotová Jana, Ph.D.