Podrobná kritéria přijetí do bakalářských st. programů

B 2802 Chemie a technická chemie

Studijní obor: Chemie a technická chemie (max. počet přijatých 250)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B 3441 Polygrafie

Studijní obor: Polygrafie (max. počet přijatých 80)

Do tříletého bakalářského studijního programu/oboru Polygrafie budou uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním přijati bez přijímacích zkoušek. Na základě výsledků středoškolského studia bude sestaven pořadník a přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů. Pořadník bude sestaven na základě studijního průměru, stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B 3912 Speciální chemicko-biologické obory

Studijní obor: Klinická biologie a chemie (max. počet přijatých 150)

Studijní obor: Zdravotní laborant (max. počet přijatých 120)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B 2901 Chemie a technologie potravin

Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin (max. počet přijatých 100)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B2807 Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (max. počet přijatých 130)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.

Studijní obor: Ochrana životního prostředí (max. počet přijatých 60)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.


B2830 Farmakochemie a medicinální materiály

Studijní obor: Farmakochemie a medicinální materiály (max. počet přijatých 110)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Studijní obor: Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (max. počet přijatých 50)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.


B2829 Anorganické a polymerní materiály

Studijní obor: Anorganické materiály (max. počet přijatých 30)

Studijní obor: Polymerní materiály a kompozity (max. počet přijatých 25)

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.-3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.