Důležitá data k přijímacímu řízení

Den otevřených dveří: 13. 1. 2016

  • Místo: Budova FChT, Studentská 573, Pardubice – univerzitní kampus
  • Program: 10:00 představení fakulty a všeobecné informace o studiu, 11:00 prohlídka vybraných kateder/ústavů fakulty, pro zájemce budou k dispozici informační letáky, přihlášky ke studiu pouze na vyžádání

 

Uzávěrka přihlášek:

  • pro bakalářské programy: 31. 3. 2016
  • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2016
  • pro doktorské programy: 30. 4. 2016

 

Přijímací zkoušky:

  • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
  • do navazujících magisterských programů: 6. - 7.9. 2016
  • do doktorských programů: 14. 6. 2016