Doktorské programy

Doktorské studijní programy navazují na předešlé magisterské studium a podmínkou přijetí je jeho řádné ukončení.  Doktorské st. programy jsou u nás vedeny i v anglické verzi studia, což umožňuje studium i řadě zahraničních studentů. Uchazeči je zde umožněn zisk doktorského titulu Ph.D.
 


 

P1418 Anorganická chemie

  • obor Anorganická chemie

P1421 Organická chemie

  • obor Organická chemie

P1419 Analytická chemie

  • obor Analytická chemie

P1420 Fyzikální chemie

  • obor Fyzikální chemie

P2832 Chemie a chemické technologie

  • obor Anorganická technologie
  • obor Organická technologie

P2833 Chemie a technologie materiálů

  • obor Chemie a technologie anorganických materiálů
  • obor Povrchové inženýrství

P2837 Chemické a procesní inženýrství

  • obor Enviromentální inženýrství
  • obor Chemické inženýrství

 

Všechny nabízené doktorské programy a obory je možno studovat v prezenční i kombinované formě a student po ukončení studia získává titul Ph.D. Počet přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů.