Bakalářské programy

Bakalářské studijní programy jsou na naší fakultě základním stavebním kamenem. Studium je organizováno v souladu s Boloňskou deklarací a následuje moderní trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě. Podoba studia je u nás strukturovaná. Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní programy a obory, které trvají dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.
 
 

B2830 Farmakochemie a medicinální materiály
B2829 Anorganické a polymerní materiály
B2802 Chemie a technická chemie
B2901 Chemie a technologie potravin
B3441 Polygrafie
B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
B3912 Speciální chemicko-biologické obory
B2807 Chemické a procesní inženýrství