Festival vědy a techniky pro děti a mládež - AMAVET

Cílem festivalu je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků ZŠ a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Festival je pořádán v rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. Hlavními pořadately festivalu jsou AMAVET, o.s., Pardubický kraj a Univerzita Pardubice.

 

Středoškoláci své vědecké projekty do soutěží konzultují na fakultách