Technologie

Používané technologie pro přípravu studovaných materiálů

 

Balzers BAE 250

 

Příprava tenkých filmů napařováním ve vysokém vakuu (10-7 Pa) z molybdenových lodiček.

 

 

Příma syntéza z prvků či sloučenin při teplotách 70-1700 °C ve vakuu (10-4Pa) či ve vhodné atmosféře (např. Ar).

  • laboratorní muflové pece (do 1200 °C)
  • kývací trubkové pece s regulovanými rychlostmi ohřevu a kývání (do 1100 °C)
  • Superkanthalová pec Clasic (elevátorová) pracující do 1700 °C s možností práce v inertní atmosféře (Ar).

Programovatelná kývací trubková pec

 

Vysokoteplotní superkanthalová pec CLASIC

 

 

 

Vertikální půlená pec pro přípravu monokrystalických
vzorků Bridgmanovou metodou

 

 

Detail pece během přípravy monokrystalu 

 

Příprava monokrystalických vzorků spouštěním konických křemenných ampulí skrz definovaný teplotní gradient

Rychlost spouštění 0.1 - 130 cm/hod.