PowerPointové prezentace v předmětu Anorganická chemie (C872)

týden přednáška
   
1. Elektronová vazba
2. Iontová vazba
3. Kovy Kyseliny a zásady
4. Chemie koordinačních sloučenin Izomerie koordinačních sloučenin
5. Stabilita koordinačních sloučenin Vazba v koordinačních sloučeninách
6. Reakce koordinačních sloučenin Komplexy π-akceptorových ligandů

 

Prvky 1. skupiny
Prvky 3. skupiny
Prvky 4. a 5. skupiny
Prvky 6. a 7. skupiny
Prvky 8. - 10. skupiny
Prvky 13. skupiny
Prvky 14. skupiny
Přechodné kovy - úvod