Skupina podchlazených kapalin a sklovitých materiálů

interní členové:

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
E-mail: Jiri.Malek@upce.cz
tel.: 466 037 045, 466 037 419
Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.
E-mail: Jaroslav.Bartak@upce.cz
tel.:
Ing. Veronika Podzemná, Ph.D.
E-mail: Veronika.Podzemna@upce.cz
tel.: 466 037 421, 466 037 043
Ing. Jana Shánělová, Ph.D.
E-mail: Jana.Shanelova@upce.cz
tel.: 466 037 043
Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
E-mail: Roman.Svoboda@upce.cz
tel.: 466 037 346, 466 037 420, 466 037 439


externí členové:

Ing. Pavla Honcová, Ph.D.
E-mail: Pavla.Honcova@upce.cz
tel.: 466 037 179
Ing. Petr Košťál, Ph.D.
E-mail: Petr.Kostal@upce.cz
tel.: 466 037 179


spolupráce:

Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová, Ph.D.
E-mail: Zuzana.OlmrovaZmrhalova@upce.cz
tel.: 466 037 446

                                  

zaměření skupiny:

  • studium  nukleace a růstu krystalů v podchlazených sklotvorných systémech mikroskopickými a kalorimetrickými metodami
  • studium  strukturní relaxace v oblasti skelné transformace
  • analýza a teoretický popis kinetických jevů v podchlazených kapalinách a sklech
  • měření viskozit chalkogenidových systémů
  • měření tepelných kapacit sklovitých a krystalických chalkogenidů

WWW stránky skupiny:        www.jiri-malek.cz

facebook:        www.facebook.com/JiriMalek.Group