Skupina aplikované chemické kinetiky a farmakokinetiky

interní členové:

Ing. Alena Komersová, Ph.D.
E-mail: Alena.Komersova@upce.cz
tel.: 466 037 093, 466 037 046
Ing. Václav Lochař, Ph.D.
E-mail: Vaclav.Lochar@upce.cz
tel.: 466 037 054, 466 037 041, 466 037 345


spolupráce:

Ing. Martin Bartoš, CSc.
E-mail: Martin.Bartos@upce.cz
tel.: 466 037 382

 

zaměření skupiny:

  • studium  disoluce pevných lékových forem lékopisnými metodami
  • matematická analýza disolučního profilu léčiva, stanovení farmakokinetických parametrů in vitro
  • charakterizace a analýza léčiv  pomocí HPLC, UV VIS a FTIR spektroskopie
  • měření fyzikálně-chemických vlastností léčiv (viskozita, rozpustnost, povrchové napětí, vodivost)
  • měření osmolality kapalných lékových forem