Výstup č. 26 b, c - 18. a 25. 10. 2016

Pozvánku a následně i soubory vztahující se k výstupu získáte zde.