Výstup č. 32 a, b - 8. a 15. 9. 2016

Pozvánku a následně i výukové materiály vztahující se k výstupu získáte zde.