Spolupracující pracoviště

Česká Republika

charakterizace nanostruktur a optických mřížek,

difrakce a maloúhlový rozptyl záření
Akademie věd Praha

charakterizace nanostruktur a optických mřížek
MFF UK Praha
FCh VUT Brno
VŠChT Praha
ELLA-CS, s.r.o.  Hradec Králové (GIT stenty)
Krajská nemocnice Pardubice

Francie

výzkum kapalných krystalů
Ecole Normale Superieure de Lyon

charakterizace nanostruktur a optických mřížek
GEMAC University of Versailles

Itálie

maloúhlová rtg analýza polymerních materiálů při vysokých tlacích
Dep.Phys.Chem., University of Palermo
Sincrotrone Trieste Elettra

Japonsko

výzkum konvekčního proudění, termodynamika budov, simulace tepelných procesů
Yamaguchi University, Faculty of Engineering
 

charakterizace nanostruktur a optických mřížek
University of Shizuoka

Německo

výzkum termoelektrických materiálů
German Aerospace Center, SRN

Rakousko

maloúhlová rentgenostrukturní analýza polymerních a biopolymerních materiálů
Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of  Sciences, Graz

Švýcarsko

autoregulační a adaptivní systémy klimatizačních zařízení
Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich, Inst. für Energietechnik
 
USA

výzkum termoelektrických materiálů
Dep.Phys., University of Michigan, MI
Dep.Phys., John Carroll University, OH

 

difrakce a maloúhlový rozptyl záření
Boston University
Brookhaven National Laboratory