Doplňující pedagogické studium - obecné informace pro zájemce o studium

Pozor čtěte !!!

DPS na fakultě chemicko-technologické pomalu končí. Všichni dosud přihlášení studenti budou mít možnost dokončit studium na FChT, novější zájemci budou již studovat na filozofické fakultě a pokud poslali své písemné přihlášky na katedru fyziky FChT, budou tyto automaticky předány na FF. Přihlášky zatím neposílejte, na tomto místě budou oznámeny přesné instrukce týkající se placení vložného a kontaktní adresy nového garanta studia.

Následující informace jsou již zastaralé a budou doplněny o nové instrukce !!

Doplňující pedagogické studium probíhá na Univerzitě Pardubice pod garancí Fakulty chemicko-technologické. Studium je čtyřsemestrální a má formu placeného licenčního studia. (Studentům, doktorandům a zaměstnancům UPa se obvykle poskytuje 20 % sleva. Na tuto slevu však není nárok !) V prvních třech semestrech studia probíhají přednášky a pedagogické praxe, čtvrtý semestr je určen pro vypracování závěrečné písemné práce. Studium končí závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů (pedagogika, psychologie a oborová didaktika), která je spojena s obhajobou závěrečné písemné práce. Absolventi studia dostanou osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na středních školách v České republice.
Do licenčního studia se mohou přihlásit posluchači, kteří mají zcela uzavřený minimálně jeden rok odborného vysokoškolského studia. Dále se do tohoto typu studia mohou hlásit absolventi vysokých škol (převážně) technického zaměření.
Informace poskytne RNDr. Jiří Tulka, CSc na katedře fyziky FCHT UPa, Studentská 84, 532 10 Pardubice. Telefon 466 036 033, mailová adresa Jiri.Tulka@upce.cz .

 
POZOR ! Mailové vzkazy můžete posílat též přímo po kliknutí na modře vyznačené jméno Tulka.
Upozornění: telefon je opatřen záznamníkem !!
Je možno volat též na mobil 607 630 491 (Pouze SMS !!).

POZOR ! Na zmíněnou adresu je možno posílat předběžné přihlášky. Přihlášky by měly obsahovat u absolventů VŠ jméno, titul, absolvovanou vysokou školu a specializaci, u studentů nejvyšší absolvovaný ročník a název vysoké školy. Důležitá je adresa trvalého bydliště.