Výuka, věda a výzkum

Oddělení zajišťuje výuku povinných předmětů zaměřených na biologii buňky (Biologie, Optické mikroskopické metody, Laboratoř z cytodiagnostiky, atd.), hematologii, histologii a fyziologii v rámci bakalářského studia oborů „Zdravotní laborant“ a „Klinická biologie a chemie“ a v rámci magisterského studia oborů „Bioanalytik“ a „Analýza biologických materiálů“.