Laboratoř charakterizace pigmentů a práškových materiálů

vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
 
telefon: 466 037 185, Fax: 466 037 068

e-mail: petra.sulcova@upce.cz
 
Nabízené služby:
  • měření distribuce velikosti částic práškových materiálů na přístroji Mastersizer 2000 MU (Malvern Instruments Ltd., Velká Británie);
  • objektivní měření barevnosti na přístroji Color Quest XE (HunterLab, USA)  v intervalu 400 - 700 nm po 10 nm, popis barvy v barevném prostoru XYZ, L*a*b* a LCH (včetně barevných diferencí).
  • měření měrného povrchu a distribuce pórů práškových materiálů metodou BET na přístroji Nova 1200e (Quantachrome Instruments, USA)
  • stanovení pigmentově - aplikačních vlastností práškových materiálů:
-   stanovení hustoty pyknometrickou metodou (ČSN EN ISO 787-10);
-   stanovení sypné a setřesné hmotnosti (ČSN EN ISO 787-11);
-   stanovení spotřeby oleje (ČSN EN ISO 787-5);
-   stanovení obsahu těkavých látek při 105 °C (ČSN EN ISO 787-2);
-   stanovení hodnoty pH vodné suspenze (ČSN EN ISO 787-9);
-   stanovení rezistivity vodného výluhu (ČSN EN ISO 787-14);
-   stanovení obsahu látek rozpustných ve vodě (ČSN EN ISO 787-8).
 
Požadavky na zákazníka:
  • poskytnutí základních informací o chemickém složení a rozpustnosti zkoušeného vzorku;
  • minimální množství vzorku pro měření distribuce velikosti částic a měření barevnosti  5 g, pro stanovení všech pigmentově-aplikačních vlastností je třeba 500 g vzorku (nespotřebovaný vzorek bude vrácen zákazníkovi);
  • dohoda o způsobu provedení nenormovaných zkoušek;
  • minimální množství vzorku pro měření měrného povrchu 5 g;