Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty

Projekt FT-TA 3/009 (2006-2009)

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.

 

Vedle Univerzity Pardubice jako nositele projektu byly jeho dalšími účastníky ČTCAP, a.s. Přerov, VÚOS, a.s. Pardubice a Precheza, a.s. Přerov. Předmětem projektu byl průzkum využití jiných anorganických surovin s cílem optimalizace laboratorního postupu přípravy nových druhů vícesložkových pigmentů s různými barevnými odstíny, optimalizace reakčních podmínek, ověření vlivu surovin na aplikační vlastnosti směsných pigmentů (zejména barevnost, velikost a distribuce velikosti částic, charakter povrchu, světlostálost, barevný jas, dispergovatelnost a pod.).