Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (Team CMV)

Projekt reg. č. CZ. 1.07/2.3.00/09.0104 (2009-2012)

Garant: Ing. Monika Vejchodová

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 
Tento projekt měl velmi úzkou vazbu na projekt s názvem „Centrum materiálového výzkumu Pardubice“ (CMV), který byl připravován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence. Projekt CMV byl investičního charakteru, tj. měl zajistit špičkové, vysoce kvalitní VaV zázemí, vybavení „high tech“ technologiemi a nejmodernějšími přístroji. Tento projekt nebyl Univerzitě Pardubice udělen a projekt „TEAM CMV“ byl řešen samostatně jako vzdělávací projekt zvyšující odborné znalosti a dovednosti členů jednotlivých cílových skupin.  
 

http://projekty.upce.cz/cmvteam/projekt.html