Zaměření konference

Konference „Trendy v anorganické technologii 2011“ je setkáním odborníků působících v oblasti anorganických technologií, klasických i novodobých. Navazuje na konference organizované Ústavem anorganické technologie VŠCHT Praha v roce 2005 a Ústavem anorganické chemie, technologie a materiálů STU Bratislava v roce 2008 s cílem zvýšit vzájemnou informovanost mezi akademickými pracovišti a průmyslovou praxí, prezentovat výsledky vědeckého bádání, kterých bylo dosaženo od posledního setkání a plány pro nejbližší budoucnost, diskutovat otázky spojené s přípravou a uplatněním absolventů oboru Anorganická technologie a přispět k dalšímu rozvoji spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.