Zasedání Vědecké rady FChT 10.6.2015


Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk


Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk
Zasedání VR FChT
Zasedání VR FChT: foto Milan Reinberk