Vědecká rada

Interní členové
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan
 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., KBBV
 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc., vedoucí KBBV
 • prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc., vedoucí KOAnCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., KAlCh
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., prorektor
 • prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. KOAnCh
 • prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., vedoucí KEMCh
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., vedoucí KFCh
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., vedoucí ÚEnviChI
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan
 • prof. Ing. Petr Němec. Ph.D., proděkan
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., proděkan
 • prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., ÚEnM
 • doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., KAnT
Externí členové
 • Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., VÚAnCh, a.s. Ústí nad Labem
 • Ing. Jana Bludská, CSc., ředitelka ÚAnCh AV ČR, v.v.i. Řež
 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., děkan FLKŘ UTB Zlín
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Ústav chenických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., FCH VUT Brno
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., proděkan FCHT VŠCHT Praha
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., děkan FCHPT STU Bratislava
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., FCHT VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., SLChPL ÚMCH AV ČR, v.v.i. a UPa
 • Ing. Josef Tichý,CSc., generální ředitel Explosia, a.s. Pardubice - Semtín