Disciplinární komise

Předseda:

  • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku

Členové:

  • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
  • Ing. David Veselý, Ph.D.
  • Ing. Jitka Klikarová - studentka, I. ročník doktorského studia
  • Bc. Lada Dubnová - studentka, II. r. navazujícího magisterského studia
  • Pavla Palhounová - studentka, II. r. bakalářského studia