Disciplinární komise

Předseda:

  • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku

Členové:

  • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
  • Ing. David Veselý, Ph.D.
  • Ing. Kateřina Nechvílová - studentka, I. r. DSP
  • Bc. Petr Michal – student, II. r. navazujícího magisterského studia
  • Lada Dubnová - studentka, III. r. bakalářského studia