Akce

 • 13. 4. 2017 - CEMNAT se učastnil nanotechnologického workshopu NANODEN Pardubice.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s různými nanotechnologiemi a jejich využitím pro každodenní aplikace.
  Informace a mediální záznamy k této akci zde:
 • 21. 3. 2017 - CEMNAT pořádal seminář na téma „Photoinduced phenomena in  pure Chalcogenide and Ag/Chalcogenide Heterostructure“ Přednášející Dr. Pritam Khan, PhD, JSPS Postdoctoral Fellow, Department of Physics, Kyushu University, Japonsko. 
  obr obr
   
 • 31. 12. 2016 - CEMNAT úspěšně dokončil aplikačně orientovaný projekt ve spolupráci se společností PARDAM s.r.o.  (poskytovatel Technologická agentura České republiky, program ALFA, č.TA04011557). Cílem projektu bylo vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu vláken SiO2.
  Informace a mediální záznamy zde:
 • 10. 11. 2016 - CEMNAT pořádal ALD workshop.  Jeho cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s možnostmi unikátní techniky pro depozice atomárních vrstev (ALD). Program ke stažení zde.
 •  
   
   
 • 20. 10. 2016 - CEMNAT pořádal 1. Studentský workshop. Jeho cílem bylo seznámit studenty materiálově zaměřených doktorských programu Univerzity Pardubice s výzkumnými směry a aktivitami CEMNATU a také s instrumentálními možnostmi pro realizaci jejich vlastních prací. Program ke stažení zde.
   
   
 • 15. 9. 2016 - V rámci memoranda o spolupráci s malajsijskou univerzitou Universiti Sains Malaysia nastoupí na CEMNAT na 6 měsíční stáž slečna Ng Siow Woon. Bude se podílet na aktivitách v oblasti výzkumu uplatnění TiO2 nanotrubic.
   
 • 11. 8. 2016 - byl Dr. Jan Macák hostem pořadu Magazín Leonardo Českého rozhlasu. Záznam k poslechu zde (od 13 minuty): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3684259
   
 • 16. 5. - 15. 6. 2016 - Prof. Andriy Kovalskiy z Katedry fyziky a astronomie Austin Peay State University, Clarksville, TN, USA hostoval na CEMNATu. Prof. Kovalskiy se orientuje hlavně na: atomovou a elektronovou strukturu neoxidových skel a amorfních tenkých filmů (EXAFS, XANES, XPS, Raman, positronová anihilace); strukturální dynamiku ve sklech, interakci světla a ionizujícího záření s amorfními tuhými látkami; využití studia povrchů pro pevnolátkové neuspořádané systémy; nanostrukturování skel gray-scale foto a elektronovou litografií; amorfní optické IČ materiály pro mikro a nanofotoniku.
    
 • Květen 2016 - CEMNAT navštívila v doprovodu vedení Univerzity Pardubice delegace z malajsiské Universiti Sains Malaysia z Penangu (5. 5. 2016) a o den později (6. 6. 2016) také tajwanská delegace z Kao Yuan University z Kaohsiungu.
   
   
   
 • 21. 4. 2016 - CEMNAT pořádal seminář o povrchově analytických technikách. Přednášející Dr. Violeta Simič – Miloševič ( firma SPECS, Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Německo), přednáška s  názvem: „Advanced techniques of photon-electron spectroscopy in material science“.
   
 • Prosinec 2015 - CEMNAT obdržel rozhodnutím MŠMT účelovou podporu výzkumné infrastruktury, která představuje významný zdroj financování VaV činností CEMNATU pro jeho další rozvoj v letech 2016-2019. Více o podpoře zde.
   
 • Listopad 2015 - Nové prostory CEMNATu v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií byly předány do užívání. V rámci nastěhování výzkumného týmu proběhla také instalace těchto speciálních zařízení:

  Duální skenovací systém s fokusovaným iontovým svazkem (LYRA3 GMH, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.)
  Vakuové depoziční zařízení (MPE 600s, PLASSYS BESTEK SAS)
  Termální gravimeter-plynový chromatograf s hmotnostní sondou (TG-GC-MS, Pyris 1TGA-Clarus 680GC-Clarus SQ8T-MS, PERKING ELMER)
  UV-VIS-NIR spektrofotometr s integrační koulí (UV3600PLUS + ISR603, SHIMADZU)
  Průtočný reaktor X-cube (Microactivity Effi, PID Eng&Tech)
  Diferenční skenovací kalorimetr (DSC Q2000, WATERS)
  Rukávový box (GP (campus) T2+T2, JACOMEX)
  Tryskový laboratorní mlýn (Labomill, PHOOD PHARMA SYSTEM)
  Optický setup (2x optical table Integrity 2, NewPort, 2 x modulární vláknový spektrometr AvaSpec3648-USB2, Avantes, 2 ks vláknový světelný zdroj, halogenová lampa, deuteriová lampa, příslušenství)

       
   
 • Říjen 2015 - Magazín ECHO vydávaný Technologickým centrem Akademie věd České republiky vydal ve speciální příloze rozhovory s úspěšnými nositeli ERC grantů. Mezi nimi i s Dr. Janem Macákem.
  Více zde:
  http://www.h2020.cz/files/svobodova/Echo-03-04-2015-priloha-web.pdf
   
 • Říjen 2015 - CEMNAT dosáhl významného milníku pro svůj rozvoj, když byl zařazen na Cestovní mapu České republiky velkých infrastruktur pro výzkum vývoj a inovace pro léta 2016-2022.
  Více zde:
  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
   
 • Květen 2015 - Dr. Jan Macák, vedoucí výzkumný pracovník CEMNATU, získává prestižní Cenu NEURON pro mladého vědce v oboru chemie.
  Více informací zde:
  http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/cena-neuron-pro-mlade-vedce/laureati-2015/
  http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2015/cena-neuron-macak/

  V té souvislosti byl dne 5. 6. 2015 Dr. Jan Macák také hostem pořadu České televize „Hyde Park Civilizace“.
  Záznam ke shlédnutí zde:
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/215411058080605-hyde-park-special/
   
 • 1. 3. 2015 - zahájení řešení projektu startovacího projektu Evropské výzkumné rady (ERC) CHROMTISOL Dr. Jana Macáka, který CEMNAT hostí.
  Více informací k projektu zde:
  http://zpravodaj.upce.cz/veda/2015/macak-projekt/
  http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/chromtisol
   
 • 1. 3. 2013 - zahájení rekonstrukce prostor v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čs. legií na moderní materiálově-zaměřené výzkumné centrum CEMNAT