5. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2017

Kalendář se vykresluje

Všechny akce FChT

Konference si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy české chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky, podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků) a akademické sféry.  Tematickými okruhy budou zejména chemické technologie a materiály, zdroje energie a technologie pro ochranu prostředí.

termín: 10.4.2017 – 12.4.2017
místo konání:Mikulov
odkaz: www.icct.cz
pořadatel:Česká společnost průmyslové chemie, Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba:AMCA, spol. s r.o., Praha
telefon:221 979 351, 737 357 159
e-mail: info@icct.cz
/fcht/akce.html?id=/FChT/akce/2017/icct.html /FChT/akce/2017/icct.html Mikulov Česká společnost průmyslové chemie, Fakulta chemicko-technologická konference,FCHT AMCA, spol. s r.o., Praha 221 979 351, 737 357 159