Programový a organizační výbor konference

Programový výbor:

předsedkyně: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – FES UPa

členové:  doc. Dr. Ing. Olga Hasprová – HF TU v Liberci

                doc. Ing. Václav Janeček, CSc. – FIM UHK

               prof. Ing. Luboslav Szabo, CSc. - FPM EU Bratislava               

               MUDr. Štěpánka Fraňková - primátorka města Pardubice

               prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. - EF VŠB - TU Ostrava

                doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. – ESF MU Brno

                doc. Ing. Romana Provazníková,Ph.D. - FES UPa

                prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  – FES UPa

Organizační výbor:

předsedkyně: Ing. Michaela Stříteská,Ph.D.

členové:  Ing. Radka Stárková, Ivana Veselá