Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

Vedení fakulty tvoří:

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

Na fakultě jsou zřízeny: