Stránky vědeckých časopisů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

SciPap - obálkaScientific Papers of the University of Pardubice, Series D je recenzovaný odborný časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází od roku 1996 a jsou v něm publikovány původní vědecké stati v českém, slovenském a anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

Časopis vychází třikrát ročně v elektronické a tištěné podobě. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu a na portálu E-shopu vydavatelství Univerzity Pardubice.