Poplatky za studium na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice stanovuje pravidla pro určování práv a podmínek studentů a zaměstnanců univerzity u poplatků spojených se studiem ve směrnici číslo 3/2012: Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice. Směrnice zejména:

  • definuje základní pojmy,
  • stanovuje podmínky poplatků za přijímací řízení, za studium, za prodlouženou dobu studia a za další studium,
  • stanovuje pravidla pro úhradu poplatků,
  • definuje proces přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku,
  • obsahuje formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí,
  • jmenuje důvody pro snížení/prominutí/odložení termínů splatnosti poplatků za studium.
     

Výši poplatků za prodlouženou dobu studia a poplatek za další studium pak konkrétně stanoví Oznámení rektora č.RPO/004/15 takto:

 

  1. Poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřený v souladu s článkem 11 odst. 1 Statutu Univerzity Pardubice činí za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 000,- Kč.
  2. Poplatek za další studium vyměřený v souladu s článkem 11 odst.2 Statutu Univerzity Pardubice činí za každý další započatý rok studia 2 930,- Kč.