Pokyny pro psaní příspěvku

Příspěvek do sborníku zašlete prosím na e-mail radka.starkova@upce.cz,  nejpozději do 30. 7. 2012.

Odevzdané příspěvky budou ve formátu *.doc (*.docx) a budou psány dle následujících pokynů:

Pokyny pro psaní příspěvku. 

K recenznímu řízení jsou přijímány pouze příspěvky, jejichž struktura odpovídá obecným požadavkům na strukturu vědecké práce. Přednastavená struktura obsahu příspěvku je povinná. Příspěvky, které nebudou odpovídat uvedeným pokynům, budou autorům vráceny k přepracování.

Příspěvky, které budou aktivně prezentovány a budou vybrány vědeckým výborem, mohou být, po dohodě s autorem, publikovány ve Scientific Papers. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942